The Curiosophy Collective Podcast – Ask it Forward

In een tijd waarin diegenen die het dachten zeker te weten feilbaar blijken, hebben we impactmakers nodig die over de moed en wijsheid beschikken om vragen te stellen. Fundamentele vragen. Waarop zij het antwoord niet (zeker) weten. Zo kunnen zij vanuit hun maatschappelijke voorbeeldrol een onderzoeksproces op gang brengen bij zichzelf, de ander en een breder publiek. En zoeken naar nieuw perspectief voor het collectief ….

In de online Podcast serie Ask it Forward van The Curiosophy Collective worden impact makers van Nederland uit verschillende sectoren en achtergronden uitgenodigd een fundamentele vraag die zij krijgen van een andere leider  op ‘curiosophische’ wijze te onderzoeken. Aan het eind geven ze hun eigen vraag door aan een andere leider. Zo ontstaat een ketting van vragen EN perspectieven van een grote diversiteit aan gezaghebbers van alle mogelijke sectoren en achtergronden. Luister meer via The Curiosophy Collective Podcast.

‘Pay it forward is an expression for when the recipient of an act of kindness does something kind for someone else rather than simply accepting or repaying the original good deed.’ | Wikipedia

‘Ask it Forward is an expression for when the recipient of a fundamental question that leads to a thorough personal investigation does something equally valuable for someone else. ‘| Suzanne Leclaire-Noteborn