Ask it Forward

In de online serie Ask it Forward van The Curiosophy Collective worden top leiders van Nederland uit diverse sectoren uitgenodigd een fundamentele vraag die zij krijgen van een andere leider te onderzoeken. In een unieke online webinar setting, wordt door middel van een dialogische interventies en een curiosophisch denkgesprek de randen van het (zeker) weten van zowel de leider als de deelnemers. Omdat het vermogen een antwoord te bieden op de uitdagingen van deze tijd komen zodra we weten hoe voorbij zeker-weten te komen. Aan het eind geeft de centrale gast zijn/ haar vraag door aan een andere gezaghebber, die de keer erna hierop zal reflecteren samen met de deelnemers. Zo ontstaat een ketting van levend onderzoek naar de vrijmoedige vragen van gezaghebbers in Nederland.

Ask it Forward #2

Ask it Forward - Coen Boogaart

Ask it Forward #2 Petri Hofsté >>> Coen Boogaart

In Ask it Forward #2 gaat Coen Boogaart – voorzitter van de Raad van Bestuur van EY – op onderzoek uit naar de vraag die hij kreeg van Petri Hofsté:

‘Wat is een gezonde relatie tussen vertrouwen en verantwoording?’

Petri Hofsté reflecteerde in Ask it Forward #1 op het belang van vertrouwen voor organisaties en leiders om zich te kunnen herstellen en aanpassen in deze snel veranderende maatschappij en crisis. (Financiële) verantwoording is in het huidige systeem hiervoor een belangrijk instrument. Verantwoordingen zijn echter omgeven door een telkens omvangrijker stelsel van regelgeving en gelaagdheid van controles, die ook weer aan regels zijn gebonden. Daardoor dreigt een situatie te ontstaan die in toenemende mate op gespannen voet staat met het benodigde vertrouwen in organisaties en leiders.

Als bestuurder van een van de grootste accountantskantoren en lid van het Governance, Risk & Compliance-adviesorgaan van de NBA, heeft Coen Boogaart een belangrijke rol als ‘hoeder’ van vertrouwen, dat het publiek kan hebben in organisaties. Petri vraagt aan Coen hoe hij een gezonde relatie tussen vertrouwen (geven) en verantwoording (vragen) ziet.

Wilt je Coen Boogaart beluisteren in een online, levend onderzoek? Vanaf 12 november te beluisteren via Podcast.

Ask it Forward #1

Ask it Forward #1 Suzanne Leclaire >>> Petri Hofsté

We lanceren Ask it Forward met de vraag van Founder van The Curiosophy Collective Suzanne Leclaire-Noteborn aan topcommissaris Petri Hofsté:

“Wat maakt de leider?”

Suzanne Leclaire deelt vanuit haar ervaring als cultuurwetenschapper, bestuurder en founder de oorsprong van haar vraag en waarom ze in deze in tijden van crisis opnieuw de vraag tegen het licht wilt houden en aan Petri wilt voorleggen.

Petri Hofsté is voor de derde keer uitgeroepen tot de meest invloedrijke vrouw in het Nederlandse bedrijfsleven in de Top 100 Commissarissen-lijst van Management Scope. Als toezichthouder met veelal de financiële portefeuille verrijkt deze bevlogen, vrouwelijke beroepscommissaris de boardrooms van Achmea, Rabobank, Fugro en Pon Holdings. Petri reflecteert op unieke wijze op de vraag van Suzanne. En komt uit op een eigen vraag, die zij doorgeeft aan…

Wilt u zien hoe Petri terugblikt op deze openingsavond van de serie Ask it Forward? Bekijk deze 3 minuten durende video: https://www.youtube.com/watch?v=7LpsuuRR16c

Datum:
Heeft plaatsgevonden op donderdag 3 september, 2020