Wil jij collectief perspectief op een fundamentele vraag van jouw organisatie?

 

Dan ben je bij ons aan het goede adres! Wij ontwikkelen inspirerende processen voor publieke en private organisaties, waarin er met medewerkers en stakeholders wordt toegewerkt naar een collectief antwoord op een fundamentele vraag. Die vraag kan van maatschappelijke of strategische aard zijn. Denk aan vragen als: ‘Wat is onze toekomstagenda?, ‘Wat is een open overheid?’, ‘Wat is er nodig voor het bouwen aan vertrouwen?’, ‘Hoe verenigen wij waarde en winst?’

Wie we zijn

Onze Curiosophists zijn onafhankelijke professionals met een breed scala aan expertisegebieden op het terrein van vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog. We werken vanuit een humane benadering, waarin het onderzoekende potentieel in jouw organisatie altijd leidend is. Samen beschikken we over een grote diversiteit aan methoden en vaardigheden m.b.t. fundamentele vraagstelling en creatieve interventiestrategieën. Onze professionals hebben hart voor de mens en een bewezen staat van dienst voor gevoelige kwesties op het hoogste niveau.

Hoe we werken

Ieder proces begint met het vinden van de kernvraag, waarop een antwoord wordt gezocht. Dit is een belangrijk deel van het proces, aangezien de ervaring leert dat het draagvlak en de kwaliteit van de vraagstelling bepalend is voor (het niveau) van de uitkomst. Wij verenigen in een proces van ‘levend onderzoek’ een grote hoeveelheid verschillende perspectieven rondom jullie kernvraag. In dit proces spreken we het volledige potentieel aan van de mensen, die jij in beweging wilt brengen of waarvan commitment nodig is. Waar nodig, voegen we unusual suspects toe aan de onderzoeksgroep. Nadat we collectief perspectief gevonden, is succesvolle implementatie het enig mogelijke gevolg. Alle betrokkenen kennen namelijk hun bijdrage aan het geheel, dat zij samen eerder smeedden.

Artistieke interventies

Gedurende het proces creëren we effectieve interventies in relatie tot de centrale vraag. Aangezien we als collectief werken, putten we uit een scala aan specifieke filosofische, strategische en creatieve wijsheid. De kunstenaars, experience designers en creatieve professionals in ons collectief dragen vanuit hun artisiteke vakmanschap bij aan ervaringen, waarin het maatschappelijke of organisatorische vraagstuk wordt doorvoeld.  Zo kunnen we nieuw perspectief en creativiteit in de uitkomst garanderen.

Staat je organisatie voor een complex vraagstuk? Neem contact met ons op!

Zo kunnen we samen bekijken wat er nodig is en wat wij met onze blik van buitenaf kunnen toevoegen aan dat wat er al in huis is. Druk op onderstaande knop en we nemen binnen 24 uur contact met je op.