Wil jij collectief perspectief op een fundamentele vraag van jouw organisatie?

 

Dan ben je bij ons aan het goede adres! Wij ontwikkelen inspirerende processen voor publieke en private organisaties, waarin er met medewerkers en stakeholders wordt toegewerkt naar een collectief antwoord op een fundamentele vraag. Die vraag kan van maatschappelijke of strategische aard zijn. Denk aan vragen als: ‘Wat is onze toekomstagenda?, ‘Wat is een open overheid?’, ‘Wat is er nodig voor het bouwen aan vertrouwen?’, ‘Hoe verenigen wij waarde en winst?’

Wie we zijn

Onze Curiosophists zijn onafhankelijke professionals met een breed scala aan expertisegebieden op het terrein van vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog. We werken vanuit een humane benadering, waarin het onderzoekende potentieel in jouw organisatie altijd leidend is. Samen beschikken we over een grote diversiteit aan methoden en vaardigheden m.b.t. fundamentele vraagstelling en creatieve interventiestrategieën. Onze professionals hebben hart voor de mens en een bewezen staat van dienst voor gevoelige kwesties op het hoogste niveau.

Hoe we werken

Ieder proces begint met het vinden van de kernvraag, waarop een antwoord wordt gezocht. Dit is een belangrijk deel van het proces, aangezien de ervaring leert dat het draagvlak en de kwaliteit van de vraagstelling bepalend is voor (het niveau) van de uitkomst. Wij verenigen in een proces van ‘levend onderzoek’ een grote hoeveelheid verschillende perspectieven rondom jullie kernvraag. In dit proces spreken we het volledige potentieel aan van de mensen, die jij in beweging wilt brengen. En voegen we unusual suspects toe, waar nodig. Nadat we collectief perspectief gevonden, begeleiden we bij implementatie van de kerninzichten.

Artistieke interventies

Gedurende het transformatie of veranderingsproces werken we met gerichte interventies om de sensitiviteit van de deelnemers te raken in relatie tot de centrale vraag. We putten uit een rijk scala van artistiek vakmanschap en creatieve wijsheid. De kunstenaars, experience designers en creatieve professionals in ons collectief dragen ontwerpen toegepaste, interactieve interventies, waarin het maatschappelijke of organisatorische vraagstuk kan worden doorvoeld.  Zo bereiken we de deelnemers op een diepere laag en wordt duurzaamheid in de beweging die we beogen, geborgd.