Hans Vonk

Hans Vonk

Nieuwsgierig naar:
Wat beweegt mensen en in welke richting?

De vraag die je raakt:
Wat is wijsheid?

De zin van je leven:
Het gezamenlijk filosofisch reflecteren verheldert het denken en beoogt het aannemen van een vragende, onderzoekende levenshouding. Dit maakt je denken en gedrag vrijer. ‘Werk aan wijsheid, want wijsheid werkt’.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
vragend vermogen en dialoog

Werkwijze:
De socratische gespreksmethode; vanuit verwondering en nieuwsgierigheid het door gezamenlijk onderzoek van levensvragen of dagelijkse kwesties verhelderen en verdiepen van zelfinzicht en ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Ervaring:
40 jaar ervaring als docent, studieleider, lid MT, counselor en vertrouwenspersoon in het onderwijs; sinds 2013 een eigen filosofische praktijk, individuele gesprekken, socratische groepsgesprekken en moreel beraad.

Publicaties of onderzoek:
Bijgedragen aan ‘Filosofische Vaardigheden II’, (Uitgeverij Garant, 2019), filosofisch 1 op 1 gesprek .
‘Bildung en ons brein’  Een publicatie geschreven voor La Scuola, de Academie van Levenskunst te Nootdorp.

Meer weten?
LinkedIn Hans

Wil je in contact komen met Hans?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com