Annemiek Leclaire

Annemiek Leclaire

Annemiek Leclaire

Nieuwsgierig naar:
Het verhaal dat jij in je draagt

De vraag die je raakt:
Wat is ervoor nodig om vrij te zijn?

De zin van je leven:
Leren wat het betekent om optimaal te leven.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen

Werkwijze:
We onderzoeken pratend de thema’s in jouw levensverhaal: waar gaat het jou om in dit leven en waarom? Wat is het geluk en de pijn daarvan? Hoe kun je die waarden tot uitdrukking brengen in je persoonlijke, professionele en maatschappelijke leven? Indien gewenst kunnen we daar samen een tekst van maken, bijvoorbeeld voor een boek, lezing of website.

Ervaring:
Annemiek Leclaire (’69) is journalist. Sinds 1995 onderzoekt ze de vraag: ‘Hoe richten we ons leven in, waarmee en waarom?’ Ze interviewt voor Het Financieele Dagblad bekende Nederlanders over ‘Het gesprek van hun leven’, maakt voor Vrij Nederland een ‘Handboek beter leven’, schrijft maandelijks over dieper, vrolijker leven voor Flow Magazine, en heeft in NRC een wekelijkse opvoedrubriek. Voor de Leven- en Carrièrepagina’s van NRC schreef ze jarenlang over hoe tot bloei te komen thuis en op de werkvloer. Ook schreef ze het boek ‘Minder moeten, meer leven’, een persoonlijke zoektocht naar de fundamenten van de haastmaatschappij. (Ambo|Anthos) Het is de weergave van een serie voor Vrij Nederland die haar eigen leven radicaal veranderde. Daarnaast begeleidt ze ondernemers in het formuleren van hun ‘hart van de zaak’, bijvoorbeeld voor een boek, lezing of website.

Annemiek is als ‘expert vragend vermogen’ verbonden aan The Curiosophy Collective. Wie een gesprekspartner zoekt die dappere vragen wil stellen over zijn of haar levenskeuzes is hier aan het juiste adres. Ze is in staat om in een paar gesprekken te zien wat betekenis geeft aan je leven.

Meer weten?
LinkedIn Annemiek

Wil je in contact komen met Paul?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Arianne van Heijningen

Ariane van Heijningen

Ariane van Heijningen

Nieuwsgierig naar:
Wat mensen drijft om de dingen te doen die ze doen.

De vraag die je raakt:
Wat maakt een ontmoeting echt?

De zin van je leven:
“Zoals een bloem zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens liefde nodig om mens te worden.” – Phil Bosmans, schrijver

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en Dialoog

Werkwijze:
Ik help mensen en organisaties hun eigen beste adviseur te worden. Ik bied jou geen kant en klare oplossingen, ik help je een rake bevrager te worden van jezelf en je collega’s. In een maatschappij die je uitdaagt je professioneel en persoonlijk continu te ontwikkelen, is een kritische, vragende houding onontbeerlijk om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen, kansen te creëren en afgestemd te blijven op je omgeving.

Mijn ervaring is dat wanneer je in staat bent vanuit oprechte nieuwsgierigheid te kijken, voelen en handelen, je goud in handen hebt. Omdat je dan in je kracht staat en je tegelijkertijd verbonden bent met je omgeving. Die nieuwsgierigheid stimuleren, in combinatie met het kritisch denken bevorderen én dit vervolgens vertalen in concrete acties, kenmerkt mijn werkwijze. Als persoon breng ik tevens een flinke dosis helderheid, scherpte en humor mee die ik combineer met mijn liefde voor complexe vraagstukken.

Ervaring:
Ik ben founding partner van Curiosophy Academy en eigenaar van Denkplaats, bureau voor praktische filosofie en systemische interventies. Ik heb jarenlange ervaring als manager, coach van bestuurders en managementteams, begeleider van complexe onderzoeksgesprekken en als organisatieadviseur.

Ik ben geschoold als cultuurwetenschapper, systemisch adviseur en filosofisch practicus en heb vanuit deze diverse achtergronden steeds meer kennis op gedaan over het menselijke denken en doen. De afgelopen jaren werkte ik onder meer als MT-lid en toezichthouder bij diverse culturele instellingen, in 2016 richtte ik mijn eigen bureau Denkplaats op. Om van nog meer impact en waarde te kunnen zijn, heb ik in 2020 samen met Suzanne Leclaire Curiosophy Academy opgericht: een logische volgende stap in mijn carrière waarin ik mijn eigen kennis en die van andere experts op het gebied van vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog samenbreng in impactvolle programma’s. Enkele tevreden klanten die ik heb mogen helpen zijn o.a. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Amsterdam Economic Board, gemeente Amsterdam, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, LinC (Leiders in Cultuur), UWV, ABN Amro en Het Nationale Theater.

Publicaties of onderzoek:
regelmatig schrijfster van diverse blogs over vragend vermogen en dialoog.
Essay ‘Samen denken: van speeltuin naar werkelijkheid’ over de complexiteit van het voeren van het goede gesprek in (semi)publieke organisaties.

Meer weten?
LinkedIn Ariane

Wil je in contact komen met Ariane?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Bernice Feller – Thijm

Bernice Feller – Thijm

Bernice Feller - Thijm

Nieuwsgierig naar:
Ik ben altijd nieuwsgierig naar de ander. Naar de verhalen, de levenslessen, de perspectieven, de ervaringen. Door dit met elkaar te delen leren wij van elkaar en wordt het collectief sterker.

De vraag die je raakt:
Waar ben je dankbaar voor?

De zin van je leven:
When I let go of what I am, I become what I might be’ – Lao Tzu

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit en dialoog

Werkwijze:
Ik werk zowel op individueel niveau als op team/organisatie niveau. Het zijn altijd individuen die samen een systeem vormen. Binnen het geheel creëer ik ruimte voor deze uniciteit. Vanuit het uitgangspunt hoe kan het hele systeem sterker worden’ kijken we eerst naar wat/wie er wordt uitgesloten. Door het doen van opstellingen wordt dit meteen zichtbaar en voelbaar. Vervolgens wordt middels dialoog de weg naar de oplossing ingezet. Samen op zoek naar de diverse perspectieven van waaruit nieuwe inzichten geboren kunnen worden. Dit proces leidt tot een cultuur waarin gelijkwaardige uitwisseling en verbinding centraal staan. Op individueel niveau wordt er (nog) meer vanuit persoonlijke kracht gehandeld, wat leidt tot verdieping, vernieuwing en een all-round krachtiger systeem. 

Ervaring:
Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden en leiden van teams binnen start-upscorporates en ngo’s. Ik weet het volledige potentieel van mensen te ontketenen en te verbinden met organisatiedoelen. Ik ben een systeemdenker, wat betekent dat mijn vertrekpunt altijd is: wat is er nodig om het gehele systeem beter te maken. Met mijn bedrijf JustB creëer ik ruimte voor uniciteit op de werkvloer en zorg tegelijkertijd voor constructieve communicatie, psychologische veiligheid en oprechte verbinding. Met als resultaat een inclusieve organisatiecultuur. Door mijn ervaring weet ik dat verschillen, conflicten en complexiteit geen obstakels zijn, maar juist de brandstof voor duurzame verandering. 

Meer weten?
LinkedIn Bernice

Wil je in contact komen met Bernice?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Esther van der Ham

Esther van der Ham

Esther van der Ham

Nieuwsgierig naar:
De essentie van mensenwat willen we bijdragen en ervaren ins ons leven? Waarom? En hoe kunnen we ons leven en onze samen-leving meer vormgeven op deze basis. Prachtige vragen en persoonlijke antwoorden.

De vraag die je raakt:
 “Wat zou liefde doen?” Dit brengt alles terug naar de essentie en geeft de richting en focus die ik belangrijk vind in mijn leven.

De zin van je leven:
I live my inspiration to add to the inspiration in the life of others 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit en dialoog

Werkwijze
Ik leef en werk vanuit liefde, kracht en verbinding aan ontwikkeling en transformatie. Werkelijke transformatie vindt eerst plaats in onszelf; in het nieuwsgierig-zijn naar dat wat we nog niet weten en dat waar we echt naar verlangen. Als we met eigen-wijsheid en compassie dit proces kunnen doorleven, is de transformatie buiten onszelf simpelweg het gevolg. Ik ben gespecialiseerd in dialoog en werk vanuit mijn eigen slimme sensitiviteit. Ik voel en neem waar wat er speelt bij mezelf en anderen en ondersteun individuen en groepen hiermee om tot de essentie van hun vragen en oplossingen te komen. Daarnaast begeleid ik mensen in het leren kennen, ontwikkelen en het putten uit hun eigen slimme sensitiviteit d.m.v. coaching en workshops. Dit doe ik vaak in de natuur, bijvoorbeeld in mijn tuin die hier speciaal voor ontworpen is.

Ervaring
Sinds jaar en dag begeleid ik leiders en leiders van de toekomst in internationale context bij de bewustwording en de ontwikkeling van hun volledige potentieel. Ik doe dit vanuit mijn eigen bureau  en als partner van diverse internationale leiderschapsscholen, waaronder Gaia Insights, …  In mijn werk als Curiosophy Coach, Consultant en Academy Master werken we samen aan de basis houding en vaardigheden om jouw potentieel als mens op authentieke en inspirerende manier toe te kunnen passen in je dagelijks leven en zo waarde te creëren voor zichzelf en anderen. Transformatie en inspiratie vanuit jouw authentieke nieuwsgierigheid gegarandeerd!

Meer weten?
LinkedIn Esther

Wil je in contact komen met Esther?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Jacqueline Jansen

Jacqueline Jansen

Jacqueline Jansen

Nieuwsgierig naar:
Hoe we elkaar – en onszelf – echt kunnen verstaan.

De vraag die je raakt:
Waarom zoeken we ons geluk daar waar het niet te vinden is?

De zin van je leven:
Mensen helpen vrij te zijn.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen

Werkwijze:
Individueel: Met vragen en humor op zoek naar hoe je in elkaar zit, wat je drijft en beweegt. Maar ook hoe je met compassie jezelf op een dieper niveau bevrijdt en in beweging zet.
Collectief, dus als groep, duo, afdeling, organisatie: Met vragen, humor, simulaties en oefeningen de groep helpen uitzoeken welke dynamiek in de onderlinge samenhang bestaat en hoe hier beweging in te krijgen. Waarom werkt een aanpak wel of juist niet? Gedoe op tafel helpen krijgen…en er af!

Ervaring:
25 jaar zelfstandig adviseur, coach, docent en maker van programma’s voor persoonlijke ontwikkeling.

Publicaties of onderzoek:
Gedoe komt er toch! (Scriptum 2005) Gedoe op tafel (Scriptum 2013) beide met Joop Swieringa.

Meer weten?
LinkedIn Jacqueline

Wil je in contact komen met Jacqueline?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Mieke Moor

Mieke Moor

Mieke Moor

Nieuwsgierig naar:
Terra incognita (het onbekende gebied) 

De vraag die je raakt:
‘Wat zie ik niet?’

De zin van je leven:
Amor mundi (liefde voor de wereld)

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog (onlosmakelijk in mij verbonden)

Werkwijze
Dialogisch, onderzoekend, improviserend & talig, tot verbeelding sprekend, stil(te)

Ervaring
Organisatiefilosoof (Mieke Moor Vrij Werk sinds 5 jaar), schrijver (3e boek in de maak), onderzoeker (PhD Universiteit voor Humanistiek, Lectoraat Change Management Haagse Hogeschool), toezichthouder (sinds 4 jaar voorzitter, in de zorg), adviseur en veranderkundige (15 jaar Twynstra Gudde), verpleegkundige (10 jaar in de cure). 

Publicaties of onderzoek

Meer weten?
LinkedIn Annemiek

Wil je in contact komen met Mieke?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Otto Kamsteeg

Otto Kamsteeg

Otto Kamsteeg

Nieuwsgierig naar:
Wat er allemaal mogelijk is als we elkaar beter verstaan. Wat ons als verschillende personen met verschillende kwaliteiten en ideeën verbindt als we op zoek gaan naar onderliggende verhalen, drijfveren en overtuigingen. 

De vraag die je raakt:
Waar ben je?

De zin van je leven:
“De zachte krachten zullen zeker winnen”

Op mijn arm staat geschreven “De zachte krachten zullen zeker winnen”. Het is de eerste regel van het bekende gedicht van Henriëtte Roland Holst. In het gedicht schrijft zij ‘Liefde is de zin van’t leven der planeten, en mensche’ en diere’.  

Dat wil ik graag met haar geloven.  

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en Slimme sensitiviteit

Werkwijze:

Ik vind het het allermooist wanneer individuen, teams en organisaties ontdekken dat ze tot meer in staat zijn dan ze zelf voor mogelijk hielden. Om daarachter te komen is aandacht nodig voor de ‘zachte krachten’ die aanwezig zijn in elk mens en daarmee in ieder team en in iedere organisatie.  Een investering in de ‘soft skills’ levert harde resultaten op: mensen met meer plezier naar hun werk, beter functionerende teams en organisaties die niet bang zijn voor verandering. 

Ervaring:
Otto is eigenaar en oprichter van Bureau voor Spannende Zaken. Hij gaat voor betekenisvolle verandering en groei van individuen, teams en organisaties. Hij verzorgt hiervoor meerdaagse trainingen, ontwikkelt leiderschapsprogramma’s voor organisaties en begeleidt professionals individueel. Daarnaast trekt hij als interimmanager langer op met teams om hen in hun ontwikkeling te begeleiden.

Meer weten?
LinkedIn Otto

Wil je in contact komen met Otto?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Paul Bos

Paul Bos

Paul Bos

Nieuwsgierig naar:
Wat we kunnen leren van natuurlijke wetmatigheden 

De vraag die je raakt:
Waar kom je vandaan? 

De zin van je leven:
“Vooruit naar vroeger”

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Dialoog

Werkwijze
Ontmoeten, Ontdekken, Ontwikkelen

Ervaring
Boerenzoon, Vriend, Journalist, Hoofd PR, Ondernemer, Werkgever, Echtgenoot, Vader, Communicatie-adviseur, Ondernemende boerenzoon, Coach

Meer weten?
LinkedIn Paul

Wil je in contact komen met Paul?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com