Bernice Feller – Thijm

Consultant

Bernice Feller - Thijm

Nieuwsgierig naar:
Ik ben altijd nieuwsgierig naar de ander. Naar de verhalen, de levenslessen, de perspectieven, de ervaringen. Door dit met elkaar te delen leren wij van elkaar en wordt het collectief sterker.

De vraag die je raakt:
Waar ben je dankbaar voor?

De zin van je leven:
When I let go of what I am, I become what I might be’ – Lao Tzu

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit en dialoog

Werkwijze:
Ik werk zowel op individueel niveau als op team/organisatie niveau. Het zijn altijd individuen die samen een systeem vormen. Binnen het geheel creëer ik ruimte voor deze uniciteit. Vanuit het uitgangspunt hoe kan het hele systeem sterker worden’ kijken we eerst naar wat/wie er wordt uitgesloten. Door het doen van opstellingen wordt dit meteen zichtbaar en voelbaar. Vervolgens wordt middels dialoog de weg naar de oplossing ingezet. Samen op zoek naar de diverse perspectieven van waaruit nieuwe inzichten geboren kunnen worden. Dit proces leidt tot een cultuur waarin gelijkwaardige uitwisseling en verbinding centraal staan. Op individueel niveau wordt er (nog) meer vanuit persoonlijke kracht gehandeld, wat leidt tot verdieping, vernieuwing en een all-round krachtiger systeem. 

Ervaring:
Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden en leiden van teams binnen start-upscorporates en ngo’s. Ik weet het volledige potentieel van mensen te ontketenen en te verbinden met organisatiedoelen. Ik ben een systeemdenker, wat betekent dat mijn vertrekpunt altijd is: wat is er nodig om het gehele systeem beter te maken. Met mijn bedrijf JustB creëer ik ruimte voor uniciteit op de werkvloer en zorg tegelijkertijd voor constructieve communicatie, psychologische veiligheid en oprechte verbinding. Met als resultaat een inclusieve organisatiecultuur. Door mijn ervaring weet ik dat verschillen, conflicten en complexiteit geen obstakels zijn, maar juist de brandstof voor duurzame verandering. 

Meer weten?
LinkedIn Bernice

Wil je in contact komen met Bernice?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Tabo Goudswaard

Consultant

Tabo Goudswaard

Nieuwsgierig naar:
De kracht van een beloftevol toekomstbeeld.

De vraag die je raakt:
Hoe kunnen we het repertoire van kunstenaars en ontwerpers meer benutten in de manier waarop de samenleving vormgeven?

De zin van je leven:
Betekenisvolle relaties met anderen aangaan, ontdekken hoe de wereld in elkaar zit, verwonderd zijn over wat ik tegenkom, geïnspireerd raken en mezelf verrassen. Samen met anderen nieuwe maatschappelijke systemen creëren die het product zijn van doelbewuste ontwerpen gebaseerd op collectieve waarden.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit en dialoog

Werkwijze
Starten met empathisch onderzoek, datgene wat raakt vindenop basis daarvan een voorstel doen voor een toekomstbeeldin co-creatie met stakeholders ontdekken wat de belofte is van dat voorsteldoor middel van prototyping en iteratief werken concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen creëren, implementatie op systeemniveau.

Ervaring
Kunstenaar/social designer Tabo Goudswaard geeft leiding aan Studio Goudswaard en is coördinator van de Gamechangers Studio. Hij werkte 10 jaar structureel samen met een adviesdienst van consultancybureau Twynstra Gudde waarbij kunstenaars en adviseurs samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Hij werd aangesteld als intendant bij The Art of Impact, het stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Hij is mede-oprichter en voorzitter van de Sociaal Creatieve Raadeen raad van vijftig vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke netwerken die hun krachten bundelen om samen met kunstenaars en ontwerpers onze samenleving vorm te geven na coronatijd.

Publicaties of onderzoek
Publicaties zijn verzameld op deze pagina. 

Meer weten?
LinkedIn Tabo

Wil je in contact komen met Tabo?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Moulsari Jain

Consultant

Moulsari Jain

Nieuwsgierig naar:

De vraag die je raakt:

De zin van je leven:

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit

Werkwijze

Ervaring

Publicaties of onderzoek

Meer weten?
LinkedIn Moulsari

Wil je in contact komen met Moulsari?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Otto Kamsteeg

Consultant

Otto Kamsteeg

Nieuwsgierig naar:
Wat er allemaal mogelijk is als we elkaar beter verstaan. Wat ons als verschillende personen met verschillende kwaliteiten en ideeën verbindt als we op zoek gaan naar onderliggende verhalen, drijfveren en overtuigingen. 

De vraag die je raakt:
Waar ben je?

De zin van je leven:
“De zachte krachten zullen zeker winnen”

Op mijn arm staat geschreven “De zachte krachten zullen zeker winnen”. Het is de eerste regel van het bekende gedicht van Henriëtte Roland Holst. In het gedicht schrijft zij ‘Liefde is de zin van’t leven der planeten, en mensche’ en diere’.  

Dat wil ik graag met haar geloven.  

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en Slimme sensitiviteit

Werkwijze:

Ik vind het het allermooist wanneer individuen, teams en organisaties ontdekken dat ze tot meer in staat zijn dan ze zelf voor mogelijk hielden. Om daarachter te komen is aandacht nodig voor de ‘zachte krachten’ die aanwezig zijn in elk mens en daarmee in ieder team en in iedere organisatie.  Een investering in de ‘soft skills’ levert harde resultaten op: mensen met meer plezier naar hun werk, beter functionerende teams en organisaties die niet bang zijn voor verandering. 

Ervaring:
Otto is eigenaar en oprichter van Bureau voor Spannende Zaken. Hij gaat voor betekenisvolle verandering en groei van individuen, teams en organisaties. Hij verzorgt hiervoor meerdaagse trainingen, ontwikkelt leiderschapsprogramma’s voor organisaties en begeleidt professionals individueel. Daarnaast trekt hij als interimmanager langer op met teams om hen in hun ontwikkeling te begeleiden.

Meer weten?
LinkedIn Otto

Wil je in contact komen met Otto?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Mieke Moor

Consultant

Mieke Moor

Nieuwsgierig naar:
Terra incognita (het onbekende gebied) 

De vraag die je raakt:
‘Wat zie ik niet?’

De zin van je leven:
Amor mundi (liefde voor de wereld)

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog (onlosmakelijk in mij verbonden)

Werkwijze
Dialogisch, onderzoekend, improviserend & talig, tot verbeelding sprekend, stil(te)

Ervaring
Organisatiefilosoof (Mieke Moor Vrij Werk sinds 5 jaar), schrijver (3e boek in de maak), onderzoeker (PhD Universiteit voor Humanistiek, Lectoraat Change Management Haagse Hogeschool), toezichthouder (sinds 4 jaar voorzitter, in de zorg), adviseur en veranderkundige (15 jaar Twynstra Gudde), verpleegkundige (10 jaar in de cure). 

Publicaties of onderzoek

Meer weten?
LinkedIn Mieke

Wil je in contact komen met Mieke?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Susan Malaika Bailey

Co-creative

Susan Malaika Bailey

Nieuwsgierig naar:
Mensen, en de herinneringen, verhalen en waarheden die ons vormen en hebben gevormd.

De vraag die je raakt:
“Wat houdt jou bezig?”

De zin van je leven:
“Samen Komen tot de Kern.”

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme Sensitiviteit  en dialoog

Werkwijze:
Als acteur krijg je een script, een rol en een scène met tekst. Maar de kern van het verhaal, de essentie, bevindt zich tussen de regels. Je krijgt zelden de kans om buiten de scène om in gesprek te treden met de personage die je moet vertolken of die van je tegenspelers. Het echte leven biedt dit soort kansen in overvloed, maar deze worden zelden aangegrepen waardoor “het spel”, de interactie, vaak niet loopt. Ik stel me het leven voor alsof ik een rol speel in m’n eigen film Net als op het witte doek of in een toneelstuk wil je dat de karakters in balans zijn. Om in het leven het script uit te vogelen, moet je de personages in jou verhaal goed kennen en andersom. Ik zie in iedere kennismaking een kans om mijn rol beter te begrijpen, en om een inkijkje te krijgen in het unieke perspectief van de mensen om me heen. Vanuit die oprechte openheid en nieuwgierigheid kom ik steeds weer tot inzichten gekomen die voor mij van onschatbare waarde zijn gebleken.

Ervaring:
Vaak zijn het niet de dingen die je bewust leert, waar je goed in wordt, eerder de dingen die je vaak onbewust doet. Als dochter van een Brits-Caribische vader en Curaçaose moeder, geboren in Nederland en getogen op Curaçao, was adaptiviteit aan de orde van de dag. Dat verschillende perspectieven naast elkaar kunnen bestaan, was een gegeven en kennismaken met nieuwe mensen werd voor mij tweede natuur. Ik ontdekte dat ik behalve buiten mijn eigen kader, ook binnen die van de ander kon denken en daarnaar kon handelen. Mijn natuurlijke verlangen tot verbinding en interesse in de menselijke vertellingen die we als waarheden bij ons dragen, maakte dat mijn weg naar het podium niet uit kon blijven
In mijn werk als actrice, vocalist, spreker en maker, komen al deze facetten samen.

Meer weten?
LinkedIn Susan

Wil je in contact komen met Susan?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Peter Rombouts

Consultant

Peter Rombouts

Nieuwsgierig naar:
Hoe je in complexe vraagstukken de dingen (mensen, relaties, het leven, de natuur etc.) werkelijk tot zijn recht kunt laten komen, daar waar ze vaak worden gereduceerd tot een iets eendimensionaals

De vraag die je raakt:
Hoe komen we samen tot ons recht? 

De zin van je leven:
Het aanwakkeren van creatiekracht daar waar deze, om wat voor goede reden, is vertrokken. 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit 

Werkwijze
De kern van mijn werk is om door middel van beweging en dialoog vraagstukken in zichtbaar te maken in de meerstemmigheid en gelaagdheid die erin zit. Zo wordt wat geen woorden kan krijgen ervaarbaar en invoelbaar om doorbraken en transities te bewerkstelligen in dat wat vast zit. Ik creëer ‘bewegende dialogen’ waarin de combinatie van het woordeloze, het fysieke en beweging, humor en betekenisgeving leidt tot bevrijding en opening tot het nieuwe.  

Ervaring
Drs. Peter Rombouts MCM is veranderkundig organisatie-adviseur en drievoudig wereldkampioen Argentijnse Tango. Sinds zijn bachelor en master Beleid- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en de professionele master Advanced Change Methodologies aan Sioo werkt als organisatie-adviseur in verschillende sectoren. Nadat hij in 2007 voor de eerste keer met zijn danspartner wereldkampioen Argentijnse Tango werd besloot hij de wereld van dans te verbinden met de wereld van organisaties. Dit deed hij door complexe vragen op individueel, team, organisatie en maatschappelijk niveau te vertalen in een dans om zo meerdere vormen van intelligentie aan te boren bij hemzelf en bij de stakeholders. De dans is de aanleiding voor een diepgaande dialoog waarin doorbraken worden gerealiseerd die met praten alleen niet of moeilijk te realiseren zijn. Deze methode noemde hij ‘Dance Dialogue’. Hij zet deze methode live in bij klanten alsook door het maken van korte films in opdracht waarin een vraagstuk wordt gedanst op de plek waar het vraagstuk ook echt speelt (zoals bijvoorbeeld de rechtbank en in een school). Deze films worden ingezet in verandertrajecten en leiderschapsontwikkeling van de desbetreffende organisatie, sector of vakgebied. Met deze methode werkte hij onder andere voor de Nationale Politie, VWS, Rijkswaterstaat, de zorg, het onderwijs en NGO’s. Peter is verbonden als onderzoeker aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht waar hij onderzoek doet naar de verbinding tussen kunst en organisaties in het creëren van organisaties die gedeelde en gedragen waarden als kompas hanteren. Naast zijn werk bij Masters of Movement is hij een veelgevraagde samenwerkings- en onderzoekspartner bij tal van vraagstukken over vernieuwing in de samenleving in de meest brede zin van het woord. 

Meer weten?
LinkedIn Peter

Wil je in contact komen met Peter?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Esther van der Ham

Consultant

Esther van der Ham

Nieuwsgierig naar:
De essentie van mensenwat willen we bijdragen en ervaren ins ons leven? Waarom? En hoe kunnen we ons leven en onze samen-leving meer vormgeven op deze basis. Prachtige vragen en persoonlijke antwoorden.

De vraag die je raakt:
 “Wat zou liefde doen?” Dit brengt alles terug naar de essentie en geeft de richting en focus die ik belangrijk vind in mijn leven.

De zin van je leven:
I live my inspiration to add to the inspiration in the life of others 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit en dialoog

Werkwijze
Ik leef en werk vanuit liefde, kracht en verbinding aan ontwikkeling en transformatie. Werkelijke transformatie vindt eerst plaats in onszelf; in het nieuwsgierig-zijn naar dat wat we nog niet weten en dat waar we echt naar verlangen. Als we met eigen-wijsheid en compassie dit proces kunnen doorleven, is de transformatie buiten onszelf simpelweg het gevolg. Ik ben gespecialiseerd in dialoog en werk vanuit mijn eigen slimme sensitiviteit. Ik voel en neem waar wat er speelt bij mezelf en anderen en ondersteun individuen en groepen hiermee om tot de essentie van hun vragen en oplossingen te komen. Daarnaast begeleid ik mensen in het leren kennen, ontwikkelen en het putten uit hun eigen slimme sensitiviteit d.m.v. coaching en workshops. Dit doe ik vaak in de natuur, bijvoorbeeld in mijn tuin die hier speciaal voor ontworpen is.

Ervaring
Sinds jaar en dag begeleid ik leiders en leiders van de toekomst in internationale context bij de bewustwording en de ontwikkeling van hun volledige potentieel. Ik doe dit vanuit mijn eigen bureau  en als partner van diverse internationale leiderschapsscholen, waaronder Gaia Insights, …  In mijn werk als Curiosophy Coach, Consultant en Academy Master werken we samen aan de basis houding en vaardigheden om jouw potentieel als mens op authentieke en inspirerende manier toe te kunnen passen in je dagelijks leven en zo waarde te creëren voor zichzelf en anderen. Transformatie en inspiratie vanuit jouw authentieke nieuwsgierigheid gegarandeerd! 

Meer weten?
LinkedIn Esther

Wil je in contact komen met Esther?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Ariane van Heijningen

Consultant

Ariane van Heijningen

Nieuwsgierig naar:
Wat mensen drijft om de dingen te doen die ze doen.

De vraag die je raakt:
Wat maakt een ontmoeting echt?

De zin van je leven:
“Zoals een bloem zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens liefde nodig om mens te worden.” – Phil Bosmans, schrijver

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en Dialoog

Werkwijze:
Ik help mensen en organisaties hun eigen beste adviseur te worden. Ik bied jou geen kant en klare oplossingen, ik help je een rake bevrager te worden van jezelf en je collega’s. In een maatschappij die je uitdaagt je professioneel en persoonlijk continu te ontwikkelen, is een kritische, vragende houding onontbeerlijk om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen, kansen te creëren en afgestemd te blijven op je omgeving.

Mijn ervaring is dat wanneer je in staat bent vanuit oprechte nieuwsgierigheid te kijken, voelen en handelen, je goud in handen hebt. Omdat je dan in je kracht staat en je tegelijkertijd verbonden bent met je omgeving. Die nieuwsgierigheid stimuleren, in combinatie met het kritisch denken bevorderen én dit vervolgens vertalen in concrete acties, kenmerkt mijn werkwijze. Als persoon breng ik tevens een flinke dosis helderheid, scherpte en humor mee die ik combineer met mijn liefde voor complexe vraagstukken.

Ervaring:
Ik ben founding partner van Curiosophy Academy en eigenaar van Denkplaats, bureau voor praktische filosofie en systemische interventies. Ik heb jarenlange ervaring als manager, coach van bestuurders en managementteams, begeleider van complexe onderzoeksgesprekken en als organisatieadviseur.

Ik ben geschoold als cultuurwetenschapper, systemisch adviseur en filosofisch practicus en heb vanuit deze diverse achtergronden steeds meer kennis op gedaan over het menselijke denken en doen. De afgelopen jaren werkte ik onder meer als MT-lid en toezichthouder bij diverse culturele instellingen, in 2016 richtte ik mijn eigen bureau Denkplaats op. Om van nog meer impact en waarde te kunnen zijn, heb ik in 2020 samen met Suzanne Leclaire Curiosophy Academy opgericht: een logische volgende stap in mijn carrière waarin ik mijn eigen kennis en die van andere experts op het gebied van vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog samenbreng in impactvolle programma’s. Enkele tevreden klanten die ik heb mogen helpen zijn o.a. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Amsterdam Economic Board, gemeente Amsterdam, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, LinC (Leiders in Cultuur), UWV, ABN Amro en Het Nationale Theater.

Publicaties of onderzoek:
regelmatig schrijfster van diverse blogs over vragend vermogen en dialoog.
Essay ‘Samen denken: van speeltuin naar werkelijkheid’ over de complexiteit van het voeren van het goede gesprek in (semi)publieke organisaties. 

Meer weten?
LinkedIn Ariane

Wil je in contact komen met Ariane?
085-620 4700 of ariane@thecuriosophycollective.com