Paul Bos

Academy Master

Paul Bos

Nieuwsgierig naar:
Wat we kunnen leren van natuurlijke wetmatigheden 

De vraag die je raakt:
Waar kom je vandaan? 

De zin van je leven:
“Vooruit naar vroeger”

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Dialoog

Werkwijze
Ontmoeten, Ontdekken, Ontwikkelen

Ervaring
Boerenzoon, Vriend, Journalist, Hoofd PR, Ondernemer, Werkgever, Echtgenoot, Vader, Communicatie-adviseur, Ondernemende boerenzoon, Coach

Meer weten?
LinkedIn Paul

Wil je in contact komen met Paul?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Sigrid Burg

Academy Master

Sigrid Burg

Nieuwsgierig naar:
Ik ben nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid is voor mij durven spelen met het onbekende. Ook en zo niet juist in contact met mensen. Wat zijn onze verhalen, onze verlangens en waaruit blijkt onze veerkracht? Zo zijn we een rijk VVV-kantoor voor elkaar, waar vragen stellen en luisteren centraal staan.

De vraag die je raakt:
Durf jij binnen en buiten met elkaar te verenigen?

Hoe is de buitenwereld van invloed op jouw binnenwereld en andersom? = bewustzijn
Kun jij uit jouw cirkel, jouw comfortzone stappen, en ongemak ervaren? = groei

De zin van je leven:
Wir sind so gern in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat – Friedrich Nietzsche

We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat de natuur niet oordeelt. Ik ben en werk veel in de natuur. Hier komen je zintuigen tot leven. Waarnemen, voelen, luisteren, ruiken. Groot en klein komen samen. Nietzsche schreef ook dat je alleen je persoonlijke eindbestemming kunt bereiken, wanneer je beseK dat je een schakeltje bent in het grotere proces van het leven op aarde

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Smart Sensitivity, Vragend Vermogen, Dialoog. Ik geloof sterk in een combinatie van deze drie. Ik gebruik even de metafoor van een zeilschip: Smart Sensitivity is leidend, dat zijn mijn zeilen, mijn natuurlijke aard. Vragend Vermogen is het roer. Daarmee bepaal ik de richting, pas ik de koers aan. En de Dialoog is de motor. Die gebruik ik wanneer er teveel of te weinig wind is. Kortom: vanuit gevoel, waarnemen, naar luisteren en vragen, naar het gesprek aangaan.

Werkwijze
Ieders potentieel wordt voelbaar door het verenigen van tegenstellingen. Ik laat daarom mensen kijken en zelfs genieten van hun ongemak, van hun allergie, pijn, angsten. Maar ook van hun succes. Leidend hierin zijn: inspireren vanuit het persoonlijke verhaal, in beweging komen, (door) in de natuur (te) zijn, stilstaan (letterlijk en figuurlijk). Setting: individuele gesprekken, groepsinterventies, werkvormen met hoofd, hart, lichaam. En vooral veel vragen (aan) en luisteren (naar) elkaar.

Ervaring
Brede ervaring in verandermanagement, leiderschapsontwikkeling, individuele coaching en samenwerkingsvraagstukken. Vanuit rol consultant, trainer en coach. Behalve deze werkervaring maak ik ook gebruik van mijn skills als stuurman op zeilexpedities. Rode draad in jaren van werken en (buiten)spelen: vanuit nieuwsgierigheid naar zelfinzicht en samenwerking – ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nieuwsgierigheid naar onszelf en elkaar is de sleutel tot impact.

Meer weten?
LinkedIn Sigrid

Wil je in contact komen met Sigrid?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Mieke Coupé

Academy Master

Mieke Coupe

Nieuwsgierig naar:
Hoe we met meer moed, ruimhartigheid, elegantie en nieuwsgierigheid ons leven kunnen leiden. 

De vraag die je raakt:
Hoe hebben verlangen, liefde, verdriet, verlies en levenslust je gevormd tot wie je nu bent? 

De zin van je leven:
Begrip krijgen van de essentie van het leven. Het gevoel ervaren van zinvolheid, vervulling.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit. 

Werkwijze:
Reflectief, bevlogen en praktisch. 

Ervaring:
Training en coaching rond moedig leiderschap en moedige communicatie bij gemeenten, onderzoeksbureaus, consultants, in zorg en non-profitsector. 

Meer weten?
LinkedIn Mieke

Wil je in contact komen met Mieke?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Martijn Engelbregt

Academy Master

Martijn Engelbregt

Nieuwsgierig naar:
Transitie van frustratie naar verwondering (het belang van niet-weten)

De vraag die je raakt:
Ben ik een mens?

De zin van je leven:
“Aanwezig zijn, daar gaat het om.”

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Dialoog

Werkwijze:
Martijn Engelbregt, geboren in Den Haag in 1972, getogen in Waarland, bezigde als eerste woord ‘RAAR’. In 1994 Richtte hij EGBG op, een illustere holding voor onder meer Circus Engelbregt. Circus Engelbregt initieert projectachtige initiatieven die zich op zogenaamde grenzen van ogenschijnlijk onverenigbare gebieden afspelen. Circus Engelbregt schroomt niet te schuren en zoekt vaak bewust de confrontatie op omdat zij niet geloven in de vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij. 

Het moto van het Circus is de transitie van frustratie via niet-weten naar verwondering. Het stellen van de juiste vraag biedt ongekende openingen. Nadat je de vraag bepaald hebt kun je onderzoeken wat de juiste plek is, de juiste ontvanger, de juiste toon, de juiste kleur, de juiste ondergrond, de juiste afzender. Elk aspect doet ertoe en is van belang voor de regenboog aan antwoordkleuren waarmee mensen zichzelf en elkaar op frisse wijze mogen ont-moeten. 

Ervaring:
De ontregelende verbindingsorganisatie, Circus Engelbregt, heeft als doel het vergroten van sociale duurzaamheid in de wereld. 

Internationaal succes viel hen ten deel met het Tegenscript, een middel om telemarketeers van repliek te dienen en de Illegalenenquête. Het Circus bedacht de Medicijnfabriek, een mobiel laboratorium waar jong en oud eigen medicijnen maakt aan de hand van intuïtieve plantbenadering. Met Gewenste Intimiteiten brengt Engelbregt het verlangen terug in het heikele veld van aanraking en voor volksfilosoof Bas Haring ontwikkelde het Circus een uitdagende variant van economischezaken.nl. Naast grote publiek acties is Engelbregt op zoek naar het uitnodigen tot (innerlijke) verbinding. De ene keer direct en confronterend (zoals de Eenzaamheidswijzer waarbij mensen worden uitgenodigd hun eenzaamheid te ervaren i.p.v. er van weg te lopen), de andere keer speels en vreugdevol (zoals Skippyballenbak, een bak gevuld met 1.000 skippyballen om volwassenen weer even kind te laten zijn). 
Circus Engelbregt ontwikkelde een lijvig kunstproject voor de Tweede Kamer, presenteerde werk in diverse vormen in heel Europa en Los Angeles en exposeerde diverse malen in Tokyo.  

Publicaties of onderzoek
Conclusies onderzoek BETER, de kunst van gezondheid

Meer weten?
LinkedIn Martijn

Wil je in contact komen met Martijn?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Bernice Feller – Thijm

Academy Master

Bernice Feller - Thijm

Nieuwsgierig naar:
Ik ben altijd nieuwsgierig naar de ander. Naar de verhalen, de levenslessen, de perspectieven, de ervaringen. Door dit met elkaar te delen leren wij van elkaar en wordt het collectief sterker.

De vraag die je raakt:
Waar ben je dankbaar voor?

De zin van je leven:
When I let go of what I am, I become what I might be’ – Lao Tzu

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit en dialoog

Werkwijze:
Ik werk zowel op individueel niveau als op team/organisatie niveau. Het zijn altijd individuen die samen een systeem vormen. Binnen het geheel creëer ik ruimte voor deze uniciteit. Vanuit het uitgangspunt hoe kan het hele systeem sterker worden’ kijken we eerst naar wat/wie er wordt uitgesloten. Door het doen van opstellingen wordt dit meteen zichtbaar en voelbaar. Vervolgens wordt middels dialoog de weg naar de oplossing ingezet. Samen op zoek naar de diverse perspectieven van waaruit nieuwe inzichten geboren kunnen worden. Dit proces leidt tot een cultuur waarin gelijkwaardige uitwisseling en verbinding centraal staan. Op individueel niveau wordt er (nog) meer vanuit persoonlijke kracht gehandeld, wat leidt tot verdieping, vernieuwing en een all-round krachtiger systeem. 

Ervaring:
Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden en leiden van teams binnen start-upscorporates en ngo’s. Ik weet het volledige potentieel van mensen te ontketenen en te verbinden met organisatiedoelen. Ik ben een systeemdenker, wat betekent dat mijn vertrekpunt altijd is: wat is er nodig om het gehele systeem beter te maken. Met mijn bedrijf JustB creëer ik ruimte voor uniciteit op de werkvloer en zorg tegelijkertijd voor constructieve communicatie, psychologische veiligheid en oprechte verbinding. Met als resultaat een inclusieve organisatiecultuur. Door mijn ervaring weet ik dat verschillen, conflicten en complexiteit geen obstakels zijn, maar juist de brandstof voor duurzame verandering. 

Meer weten?
LinkedIn Bernice

Wil je in contact komen met Bernice?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Saar Francken

Academy Master

Saar Francken

Nieuwsgierig naar:
Het avontuur van dit leven. 

De vraag die je raakt:
Welke wens komt tot uitdrukking in jouw leven? 

De zin van je leven:
Waarheid ontdekken. 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en dialoog 

Werkwijze

Ons collectieve goed is mijn drijfveer in mijn werk. Hoe gaan we met elkaar om, hoe zorgen we voor elkaar, wat delen we wel en wat niet, en wie bepaalt dat? Deze vragen motiveren me om te focussen op maatschappelijke thema’s. 

Ik stel mijn kennis en ervaring graag ten dienste van organisaties die voor ons collectieve goed zorgen. Mijn specialiteit is open sociale innovatie: het betrekken van verschillende stakeholders rond een maatschappelijke vraagstuk om tot een nieuwe aanpak te komen. 

Met dialoog, waarderend onderzoek en design thinking creëer ik ruimte voor de stemmen van alle belanghebbenden. En ik versterk deze stemmen vervolgens met heldere communicatie en geef er gevolg aan met projectleiding. Zo werk ik met hoofd, hart en handen aan een vraagstuk. 

Ervaring
De afgelopen tien jaar heb ik als zelfstandig ondernemer overheden, woningcorporaties, verenigingen en burgerinitiatieven bijgestaan met strategisch advies en projectleiding op het gebied van sociale innovatie. In 2018 heb ik de Master of Studies in Social Innovation aan de Universiteit van Cambridge cum laude afgerond. Tijdens deze studie heb ik mijn praktijkervaring kritisch onder de loep genomen en mijn theoretische kennis versterkt. De tijd in Cambridge heeft mijn analysevermogen verder aangescherpt en me een breed, internationaal perspectief en netwerk gegeven. 

Meer weten?
LinkedIn Saar 

Wil je in contact komen met Saar?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Ingrid Geerts

Academy Master

Ingrid Geerts

Nieuwsgierig naar:
Iedereen die het aandurft het nog even niet te weten.  
Die op onderzoek uitgaat en zich realiseert dat zowel de vrijheid als de wijsheid in het niet-weten zit. 

De vraag die je raakt:
Hoe kan de dialoog in tijden van polarisatie bruggen slaan?

De zin van je leven:
“Niet de dingen zelf brengen de mensen in verwarring, maar hun meningen over de dingen.” – Epictetus 

“In het verlengde hiervan: Maak de beweging van verwarring naar nieuwsgierigheid door het uitstellen van je oordelen.”  – Ingrid

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en dialoog 

Werkwijze

Mijn werkwijze als socratisch coach licht ik er hier uit.  

Bij Socratisch coachen gaat het om het scheppen van een ‘vrije ruimte’ voor de coachee, waarin alles onderzocht en bevraagd kan en mag worden. In die vrije ruimte heb je de kans om je automatismen te onderzoeken; die ingesleten gewoonten, denkbeelden, overtuigingen die je (ongemerkt) belemmeren of vooruit stuwen. Als je bij je automatismen kunt komen en deze kunt beschouwen, kun je ze ook onderzoeken en waar gewenst of nodig bijstellen, zodat je verder komt in je professionele en je persoonlijke ontwikkeling. 
“Als je beseft dat je aannames ‘maar’ aannames zijn dan ben je op een punt waarop je vrij bent en kunt leren.” 

Het begint met het zoeken naar en formuleren van een duidelijke kwestie / vraag:
Wat is voor jou het lastige aan deze kwestie, of de crux van deze ontwikkelingsvraag? Wat is precies de achterliggende vraag waar je niet uitkomt? 
Die vraag vormt het startpunt voor de verkenning. Daarbij kijken we onder meer naar onderliggende vooronderstellingen en oordelen, hoe houdbaar zijn die?  Als coach verdiep ik me in de argumentatie, analyseer ik wat er gezegd wordt en help ik de coachee tot de essentie te komen. We vinden sterktes/zwaktes in de redenering, blinde vlekken of contradicties en onderzoeken die.  
Elk gesprek eindigt met het formuleren van een vraag (logisch voortkomend uit het gesprek) waarmee de coachee aan de slag gaat tot het volgende gesprek. We werken zo van vraag naar vraag. Door deze werkwijze ontstaat beweging in gedachten en opvattingen over hetgeen je bezig houdt. Dat geeft ruimte om te leren. Met heldere inzichten, weloverwogen keuzes en van daar uit ook ander gedrag als resultaat.  

Ervaring
Ingrid Geerts (1974) is veranderaar en praktisch filosoof.  
Waar Ingrid Geerts binnenkomt, ontstaat beweging en wordt resultaat geboekt. Ingrid is een bevlogen geest, die reflectie en daadkracht in de juiste dosis combineert. 

Tijdens haar studie psychologie – met als specialisatie interventies in groepen en organisaties – ontstond Ingrids fascinatie voor het gedrag van mensen in organisaties en hoe dat te beïnvloeden. Een keuze voor het organisatieadvieswerk lag dan ook voor de hand en bleek op het lijf geschreven.  
Het succesvol realiseren van veranderingen bleef de rode draad, ook toen Ingrid later jarenlang werkte als programma- en lijnmanager bij ING en in de ziekenhuiszorg. 

Het zelfstandig ondernemerschap lonkte echter en vanaf eind 2013 werkt Ingrid Geerts weer als (zelfstandig) organisatieadviseurprogramma-manager en coach 
Door de jaren heen wordt het Ingrid steeds duidelijker dat scherp denken een voorwaarde is voor succesvol doen. Ze schoolde zich als praktisch filosoof en daagt bestuurders en managers nu uit die vragen te onderzoeken die er voor de organisatie en voor henzelf werkelijk toe doen. En dat vervolgens te vertalen in keuzes en besluiten.  
Is verandering nodig is? Dan kan Ingrid Geerts – Denken en Doen helpen door het leiden of begeleiden van die verandering.

Meer weten?
LinkedIn Ingrid

Wil je in contact komen met Ingrid?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Arnoud Grootenboer

Academy Master

Arnoud Grootenboer

Nieuwsgierig naar:
Naar de veranderingen in de wereld en wat er tussen mensen zich afspeelt. De kracht van liefde, creativiteit en design in hoe we leren en creëren.

De vraag die je raakt:
Wat is er in datgene wat je doet?

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Experience Designer

Werkwijze:
Als ontwapenende onderbreker speel ik met de ruimte in mens en systeem. Dit alles op mensgerichte en creatieve manieren. Met de nodige kwetsbaarheid, energie en aandacht die nodig is om anders te kijken en te gaan doen. Altijd op zoek naar de synchroniciteit en transformatie. 

Ervaring:
Nu ruim 20 jaar van straat tot boardroom werk ik met alles er tussen in. Altijd wel een voorliefde voor complexe omgevingenDoor te inspireren, ontwikkelen en verbinden en altijd op zoek naar hoe mensen, relaties en ideeën kunnen groeien om datgene te doen wat er nog niet eerder was. Vaak vanuit een nog niet vast-omlijnde rol als creatieve pionier / maker, rebel, creatief leider of learning experience designer. Dat kan op een podium, met groepen of 1 op 1. 

Publicaties of onderzoek:

Boek: From the Police with Love (publicatie van de politie) 

Meer weten?
LinkedIn Arnoud 

Wil je in contact komen met Arnoud?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Anthony Howard

Academy Master

Anthony Howard

Nieuwsgierig naar:

De vraag die je raakt:

De zin van je leven:

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen

Werkwijze

Ervaring

Publicaties of onderzoek

Meer weten?
LinkedIn Anthony 

Wil je in contact komen met Anthony?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Moulsari Jain

Academy Master

Moulsari Jain

Nieuwsgierig naar:

De vraag die je raakt:

De zin van je leven:

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit

Werkwijze

Ervaring

Publicaties of onderzoek

Meer weten?
LinkedIn Moulsari

Wil je in contact komen met Moulsari?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Susan Malaika Bailey

Co-creative

Susan Malaika Bailey

Nieuwsgierig naar:
Mensen, en de herinneringen, verhalen en waarheden die ons vormen en hebben gevormd.

De vraag die je raakt:
“Wat houdt jou bezig?”

De zin van je leven:
“Samen Komen tot de Kern.”

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme Sensitiviteit  en dialoog

Werkwijze:
Als acteur krijg je een script, een rol en een scène met tekst. Maar de kern van het verhaal, de essentie, bevindt zich tussen de regels. Je krijgt zelden de kans om buiten de scène om in gesprek te treden met de personage die je moet vertolken of die van je tegenspelers. Het echte leven biedt dit soort kansen in overvloed, maar deze worden zelden aangegrepen waardoor “het spel”, de interactie, vaak niet loopt. Ik stel me het leven voor alsof ik een rol speel in m’n eigen film Net als op het witte doek of in een toneelstuk wil je dat de karakters in balans zijn. Om in het leven het script uit te vogelen, moet je de personages in jou verhaal goed kennen en andersom. Ik zie in iedere kennismaking een kans om mijn rol beter te begrijpen, en om een inkijkje te krijgen in het unieke perspectief van de mensen om me heen. Vanuit die oprechte openheid en nieuwgierigheid kom ik steeds weer tot inzichten gekomen die voor mij van onschatbare waarde zijn gebleken.

Ervaring:
Vaak zijn het niet de dingen die je bewust leert, waar je goed in wordt, eerder de dingen die je vaak onbewust doet. Als dochter van een Brits-Caribische vader en Curaçaose moeder, geboren in Nederland en getogen op Curaçao, was adaptiviteit aan de orde van de dag. Dat verschillende perspectieven naast elkaar kunnen bestaan, was een gegeven en kennismaken met nieuwe mensen werd voor mij tweede natuur. Ik ontdekte dat ik behalve buiten mijn eigen kader, ook binnen die van de ander kon denken en daarnaar kon handelen. Mijn natuurlijke verlangen tot verbinding en interesse in de menselijke vertellingen die we als waarheden bij ons dragen, maakte dat mijn weg naar het podium niet uit kon blijven
In mijn werk als actrice, vocalist, spreker en maker, komen al deze facetten samen.

Meer weten?
LinkedIn Susan

Wil je in contact komen met Susan?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Mieke Moor

Academy Master

Mieke Moor

Nieuwsgierig naar:
Terra incognita (het onbekende gebied) 

De vraag die je raakt:
‘Wat zie ik niet?’

De zin van je leven:
Amor mundi (liefde voor de wereld)

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog (onlosmakelijk in mij verbonden)

Werkwijze
Dialogisch, onderzoekend, improviserend & talig, tot verbeelding sprekend, stil(te)

Ervaring
Organisatiefilosoof (Mieke Moor Vrij Werk sinds 5 jaar), schrijver (3e boek in de maak), onderzoeker (PhD Universiteit voor Humanistiek, Lectoraat Change Management Haagse Hogeschool), toezichthouder (sinds 4 jaar voorzitter, in de zorg), adviseur en veranderkundige (15 jaar Twynstra Gudde), verpleegkundige (10 jaar in de cure). 

Publicaties of onderzoek

Meer weten?
LinkedIn Mieke

Wil je in contact komen met Mieke?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Ria Pool Meeuwsen

Academy Master

Ria Pool Meeuwsen

Nieuwsgierig naar:
Wat mensen beweegt, raakt en doen

De vraag die je raakt:
Wie ben jij?

De zin van je leven:
Ik geloof dat elk mens verlangt naar een coherent levensverhaal. De juiste woorden vinden om je zelf te kunnen zijn en je daarin aan de ander te laten zien. Dat ik bij dat zoeken naar woorden  aanwezig mag zijn, dat is voor mij betekenisvol.
Mensen willen leven vanuit een bepaalde vorm, een idee: wie ben ik in relatie tot de ander en de wereld om mij heen? Dit gaat niet alleen over doen en laten, maar ook over denken en spreken. Handelen noemt Hannah Arendt dit. Van levensbelang. Alleen door ons handelen kunnen we mens zijn onder de mensen, kunnen we samen zorgdragen voor de wereld in al haar complexiteit (vrij naar Hannah Arendt, Duits-Amerikaanse filosoof 1906-1975).  Dat samen zorgdragen vanuit liefde voor het leven, ook dat is voor mij een zingevend principe van mijn leven.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen

Werkwijze:
Doorvragen,  uitdagen op helder (‘schoon’) taalgebruik

Ervaring:
Mijn brede ontwikkeling begon in het onderwijs, waarna ik me het vak van communicatie eigen maakte. Meer en meer verdiepte ik me in het begeleiden van mensen. Eerst als leidinggevende, later als zelfstandig gevestigde (gecertificeerd) coach, als Humanistisch Raadsvrouw/geestelijk verzorger in een woonzorgcentrum en als praktisch filosoof. Praktische filosofie daagt uit op zelfdenken, zelfzorg en eigen verantwoordelijkheid.  Kleine groepen en individuen begeleid ik vanuit de filosofisch-humanistische visie op levenskunst: wat is voor jou het goede leven èn het goede samenleven?

Sinds 10 jaar ben ik zakelijk leider van La Scuola, academie voor levenskunst.

Meer weten?
LinkedIn Ria

Wil je in contact komen met Ria?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Folkert Rinkema

Academy Master

Folkert Rinkema

Nieuwsgierig naar:
Wat je onderweg tegen komt 

De vraag die je raakt:
Hoe kan ik met mijn leven het leven van anderen aanraken en andersom? 

De zin van je leven:
“I dontknowwhereImgoing but I want tobethere”

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme Sensitiviteit en vragend vermogen 

Werkwijze:
In de Masterclass ‘Find what youre not looking for’ leer je het onverwachte te incorporeren in je zoektocht naar het antwoord op de vraag die je gaat onderzoeken in deze masterclass. Folkert Rinkema creëert een veilige omgeving, waarin ontregelen onderdeel is van het leerproces. Een wisseling van perspectief. Zodat datgene wat je niet zocht, je zoektocht verdiept en verrijkt. In de masterclass gebruik je papier, verf en schaar als middelen om je vraag én het antwoord te verbeelden. In deze masterclass komen slimme sensitiviteit en vragend vermogen samen. 

Ervaring:

 • Van 1997 ondernemer met Frivista.com (concept en design) 
 • workshops in o.a. Sri Lanka, Liberia, Burundi, Rwanda, Uganda, Zuid Soedan, Zambia, Kenia, Congo op het gebied van communicatie en managementbegeleiding 
 • beeldreizen voor hulporganisaties wereldwijd

Meer weten?
LinkedIn Folkert

Wil je in contact komen met Folkert?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Peter Rombouts

Academy Master

Peter Rombouts

Nieuwsgierig naar:
Hoe je in complexe vraagstukken de dingen (mensen, relaties, het leven, de natuur etc.) werkelijk tot zijn recht kunt laten komen, daar waar ze vaak worden gereduceerd tot een iets eendimensionaals

De vraag die je raakt:
Hoe komen we samen tot ons recht? 

De zin van je leven:
Het aanwakkeren van creatiekracht daar waar deze, om wat voor goede reden, is vertrokken. 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit 

Werkwijze
De kern van mijn werk is om door middel van beweging en dialoog vraagstukken in zichtbaar te maken in de meerstemmigheid en gelaagdheid die erin zit. Zo wordt wat geen woorden kan krijgen ervaarbaar en invoelbaar om doorbraken en transities te bewerkstelligen in dat wat vast zit. Ik creëer ‘bewegende dialogen’ waarin de combinatie van het woordeloze, het fysieke en beweging, humor en betekenisgeving leidt tot bevrijding en opening tot het nieuwe.  

Ervaring
Drs. Peter Rombouts MCM is veranderkundig organisatie-adviseur en drievoudig wereldkampioen Argentijnse Tango. Sinds zijn bachelor en master Beleid- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en de professionele master Advanced Change Methodologies aan Sioo werkt als organisatie-adviseur in verschillende sectoren. Nadat hij in 2007 voor de eerste keer met zijn danspartner wereldkampioen Argentijnse Tango werd besloot hij de wereld van dans te verbinden met de wereld van organisaties. Dit deed hij door complexe vragen op individueel, team, organisatie en maatschappelijk niveau te vertalen in een dans om zo meerdere vormen van intelligentie aan te boren bij hemzelf en bij de stakeholders. De dans is de aanleiding voor een diepgaande dialoog waarin doorbraken worden gerealiseerd die met praten alleen niet of moeilijk te realiseren zijn. Deze methode noemde hij ‘Dance Dialogue’. Hij zet deze methode live in bij klanten alsook door het maken van korte films in opdracht waarin een vraagstuk wordt gedanst op de plek waar het vraagstuk ook echt speelt (zoals bijvoorbeeld de rechtbank en in een school). Deze films worden ingezet in verandertrajecten en leiderschapsontwikkeling van de desbetreffende organisatie, sector of vakgebied. Met deze methode werkte hij onder andere voor de Nationale Politie, VWS, Rijkswaterstaat, de zorg, het onderwijs en NGO’s. Peter is verbonden als onderzoeker aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht waar hij onderzoek doet naar de verbinding tussen kunst en organisaties in het creëren van organisaties die gedeelde en gedragen waarden als kompas hanteren. Naast zijn werk bij Masters of Movement is hij een veelgevraagde samenwerkings- en onderzoekspartner bij tal van vraagstukken over vernieuwing in de samenleving in de meest brede zin van het woord. 

Meer weten?
LinkedIn Peter

Wil je in contact komen met Peter?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Renate Schepen

Academy Master

Renate Schepen

Nieuwsgierig naar:
Alle constructen waarin we geloven, het ontstaan en oplossen daarvan 

De vraag die je raakt:
Hoe kunnen we creatief denken?

De zin van je leven:
Leven. 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Dialoog

Werkwijze
Ervaring, reflectie en inspiratie

Ervaring
Honderden dialogen en ontmoetingen met mezelf en anderen op verschillende plekken in de wereld

Meer weten?
LinkedIn Renate

Wil je in contact komen met Renate?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Wendy Tollenaar

Academy Master

Wendy Tollenaar

Nieuwsgierig naar:
Grote liefde voor het goede gesprek, contact, theater, lezen, schrijven, zon, zee en vers gemaaid gras.

De vraag die je raakt:

De zin van je leven:

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Dialoog

Werkwijze:

Ervaring:

Meer weten?
LinkedIn Wendy

Wil je in contact komen met Wendy?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Merlijn Twaalfhoven

Academy Master

Merlijn Twaalfhoven

Nieuwsgierig naar:
Onvermoede schoonheid van het alledaagse

De vraag die je raakt:
Hoe brengen we datgene wat we het beste kunnen naar een plek waar het het hardset nodig is?

De zin van je leven:
Delen van verwondering.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:

Werkwijze:
Kunstenaarsmindset activeren bij anderen

Ervaring:
Muziek, theater en onconventionele projecten, verbinden van culturen, doorbreken van patronen

Meer weten?
LinkedIn Merlijn

Wil je in contact komen met Merlijn?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Stephan Ummelen

Academy Master

Stephan Ummelen

Nieuwsgierig naar:
Mensen en hun waarden

De vraag die je raakt:
Waar geloven we nog in anno 2020?

De zin van je leven:
Mijzelf en anderen uitdagen en begeleiden in de zoektocht naar betekenis.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Dialoog en vragend vermogen

Werkwijze:
Stephan gelooft dat beter samenwerken gaat over het vormen van betere relaties op basis van onderling vertrouwen. Door de voorwaarden te creëren voor een eerlijke dialoog haalt hij gedeelde waarden van abstractie naar de praktijk. Het resultaat is een nieuw, stevig fundament voor een betere samenwerking gebaseerd op een gedeelde visie over wat belangrijk is.

Ervaring:
Stephan Ummelen is partner bij het bureau Waardengedreven en adviseert, spreekt en schrijft over waarden in organisaties. Daarnaast stichtte hij in 2018 een seculiere kerk in een zoektocht naar waar mensen wél in geloven in een seculiere maatschappij. Stephan daagt je op speelse wijze uit om je denkkaders uit te dagen, en staat garant voor unieke inzichten over wat jij belangrijk vindt. 

Meer weten?
LinkedIn Stephan

Wil je in contact komen met Stephan?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Esther van der Ham

Academy Master

Esther van der Ham

Nieuwsgierig naar:
De essentie van mensenwat willen we bijdragen en ervaren ins ons leven? Waarom? En hoe kunnen we ons leven en onze samen-leving meer vormgeven op deze basis. Prachtige vragen en persoonlijke antwoorden.

De vraag die je raakt:
 “Wat zou liefde doen?” Dit brengt alles terug naar de essentie en geeft de richting en focus die ik belangrijk vind in mijn leven.

De zin van je leven:
I live my inspiration to add to the inspiration in the life of others 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit en dialoog

Werkwijze
Ik leef en werk vanuit liefde, kracht en verbinding aan ontwikkeling en transformatie. Werkelijke transformatie vindt eerst plaats in onszelf; in het nieuwsgierig-zijn naar dat wat we nog niet weten en dat waar we echt naar verlangen. Als we met eigen-wijsheid en compassie dit proces kunnen doorleven, is de transformatie buiten onszelf simpelweg het gevolg. Ik ben gespecialiseerd in dialoog en werk vanuit mijn eigen slimme sensitiviteit. Ik voel en neem waar wat er speelt bij mezelf en anderen en ondersteun individuen en groepen hiermee om tot de essentie van hun vragen en oplossingen te komen. Daarnaast begeleid ik mensen in het leren kennen, ontwikkelen en het putten uit hun eigen slimme sensitiviteit d.m.v. coaching en workshops. Dit doe ik vaak in de natuur, bijvoorbeeld in mijn tuin die hier speciaal voor ontworpen is.

Ervaring
Sinds jaar en dag begeleid ik leiders en leiders van de toekomst in internationale context bij de bewustwording en de ontwikkeling van hun volledige potentieel. Ik doe dit vanuit mijn eigen bureau  en als partner van diverse internationale leiderschapsscholen, waaronder Gaia Insights, …  In mijn werk als Curiosophy Coach, Consultant en Academy Master werken we samen aan de basis houding en vaardigheden om jouw potentieel als mens op authentieke en inspirerende manier toe te kunnen passen in je dagelijks leven en zo waarde te creëren voor zichzelf en anderen. Transformatie en inspiratie vanuit jouw authentieke nieuwsgierigheid gegarandeerd! 

Meer weten?
LinkedIn Esther

Wil je in contact komen met Esther?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Marjon van Gelderen

Academy Master

Marjon van Gelderen

Nieuwsgierig naar:
Waar mensen mee worstelen, wat mensen raakt, de nieuwe wereld en de transformationele kracht van creativiteit, design, liefde en schoonheid.

De vraag die je raakt:
Which do you want? The pain of stayingwhereyou are or thepain of growth?”

De zin van je leven:
“Zin hebben in mijn eigen leven” (filosoof Frank Martela)
Vanuit nauwe verbinding met m’n authentieke zelf (behoeften en krachten) iets liefdevols of positiefs kunnen bijdragen aan het leven van anderen.  

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Overkoepelend

Werkwijze:
Als ontwapende onderbreker probeer ik ruimte te maken in mens en systeem. Van kramp en schijn naar het aanspreken van het hart en open bewustzijn. Dit doe ik op mensgerichte en creatieve manieren. En door samen in het niet-weten te gaan staan, want ‘ik weet het ook niet’. Ik probeer vanuit fascinatie voor wat er is te blijven zoeken. Geen vraag, mens of moment is hetzelfde. Net als mijn werkwijze. Wel neem ik altijd m’n persoonlijkheid en creative edge mee. Ik ben serieus en luchtig, stoer en gevoelig, een denker en een maker. Ik versta de taal van de boardroom, de kantoortuin, de creatives, de straat en de dansvloer. Altijd en overal ben ik in voor neem-jezelf-niet-al-te-serieus-humor. Net als voor een lading vriendelijkheid: iedereen doet ook maar z’n stinkende best. 

Ervaring:
492 maanden op planeet aarde. Oftewel 41 jaar groeien, vallen en opstaan. Waarvan 20 jaar werkend in de publieke sector aan verandering en vernieuwing in complexe omgevingen. Door te inspireren, ontwikkelen en verbinden vanuit verschillende rollen op zoek naar hoe mensen, relaties, ideeen en systemen kunnen groeien. 

Meer weten?
LinkedIn Marjon

Wil je in contact komen met Marjon?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Brigitte van Hagen 

Co-creative

Brigitte van Hagen

Nieuwsgierig naar:

De vraag die je raakt:

De zin van je leven:

Meesterlijk in curiosophy pijlers:

Werkwijze:

Ervaring:

Meer weten?
LinkedIn Brigitte

Wil je in contact komen met Brigitte?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Ariane van Heijningen

Academy Master

Ariane van Heijningen

Nieuwsgierig naar:
Wat mensen drijft om de dingen te doen die ze doen.

De vraag die je raakt:
Wat maakt een ontmoeting echt?

De zin van je leven:
“Zoals een bloem zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft een mens liefde nodig om mens te worden.” – Phil Bosmans, schrijver

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en Dialoog

Werkwijze:
Ik help mensen en organisaties hun eigen beste adviseur te worden. Ik bied jou geen kant en klare oplossingen, ik help je een rake bevrager te worden van jezelf en je collega’s. In een maatschappij die je uitdaagt je professioneel en persoonlijk continu te ontwikkelen, is een kritische, vragende houding onontbeerlijk om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen, kansen te creëren en afgestemd te blijven op je omgeving.

Mijn ervaring is dat wanneer je in staat bent vanuit oprechte nieuwsgierigheid te kijken, voelen en handelen, je goud in handen hebt. Omdat je dan in je kracht staat en je tegelijkertijd verbonden bent met je omgeving. Die nieuwsgierigheid stimuleren, in combinatie met het kritisch denken bevorderen én dit vervolgens vertalen in concrete acties, kenmerkt mijn werkwijze. Als persoon breng ik tevens een flinke dosis helderheid, scherpte en humor mee die ik combineer met mijn liefde voor complexe vraagstukken.

Ervaring:
Ik ben founding partner van Curiosophy Academy en eigenaar van Denkplaats, bureau voor praktische filosofie en systemische interventies. Ik heb jarenlange ervaring als manager, coach van bestuurders en managementteams, begeleider van complexe onderzoeksgesprekken en als organisatieadviseur.

Ik ben geschoold als cultuurwetenschapper, systemisch adviseur en filosofisch practicus en heb vanuit deze diverse achtergronden steeds meer kennis op gedaan over het menselijke denken en doen. De afgelopen jaren werkte ik onder meer als MT-lid en toezichthouder bij diverse culturele instellingen, in 2016 richtte ik mijn eigen bureau Denkplaats op. Om van nog meer impact en waarde te kunnen zijn, heb ik in 2020 samen met Suzanne Leclaire Curiosophy Academy opgericht: een logische volgende stap in mijn carrière waarin ik mijn eigen kennis en die van andere experts op het gebied van vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialoog samenbreng in impactvolle programma’s. Enkele tevreden klanten die ik heb mogen helpen zijn o.a. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Amsterdam Economic Board, gemeente Amsterdam, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, LinC (Leiders in Cultuur), UWV, ABN Amro en Het Nationale Theater.

Publicaties of onderzoek:
regelmatig schrijfster van diverse blogs over vragend vermogen en dialoog.
Essay ‘Samen denken: van speeltuin naar werkelijkheid’ over de complexiteit van het voeren van het goede gesprek in (semi)publieke organisaties. 

Meer weten?
LinkedIn Ariane

Wil je in contact komen met Ariane?
085-620 4700 of ariane@thecuriosophycollective.com

Adelijn van Huis

Academy Master

Adelijn van Huis

Nieuwsgierig naar:
Scheppingsprocessen/ lerenverschil

De vraag die je raakt:
Hoe kan een mens rust vinden in de voortdurende beweging die het leven is? Wanneer kan verschil als rijkdom ervaren worden? 

De zin van je leven:
Te ervaren hoe het is om mens te zijn in dit lichaam, op deze plek op aarde, in deze tijd. Vanuit mijn eigen situatie, positie en perspectief het bestaan verkennen in al zijn kwaliteiten, met liefde, lichtheid en ernst, zo eerlijk mogelijk naar binnen en naar buiten kijkend. Ruimte scheppen voor mijzelf en anderen.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen

Werkwijze
Afhankelijk van wat de situatie vraagt pas ik verschillende werkwijzen toe
Altijd:  

 • Gesprekken voerenik denk mee als (relatieve) buitenstaander 
 • Waarnemen en teruggeven wat ik opmerk, me verwondert, en vragen stellen. 

Organisatievraagstukken (vaak in samenwerking met anderen, antropoloog, organisatiecoach, kunstenaar, vormgever) 

 • Onderzoeken door aanwezig te zijn, sprekend met verschillende belanghebbenden 
 • Een onderzoeksontwerp maken in samenspraak met de opdrachtgever zodat de eigenaars van het vraagstuk mee (kunnen) doen met het onderzoek 
 • Denken met kunst. Individuen en groepen mensen stimuleren om verse taal te vinden en dieper door te dringen in de gronden van hun gemeenschappelijke opgave. 
 • Zoeken naar de juiste (visuele) vorm voor interventies en verslag van bevindingen 

Trainer: 

 • Trainingen en workshops in Visual Thinking StrategiesLeren door ervaren.  
 • Workshops: Kijken, luisteren, opnieuw kijken, overdenken en kijken. Wat betekent het om in verbinding met anderen te kijken en te denken over kunst? Wat leer je daarvan voor je eigen praktijk?  
 • Trainingen in leiden van het gesprek: Overdragen van theorie in interactie, oefenen van gespreksbegeleiding en nabespreken in veilige setting.  

Ervaring

 • Dialoogbegeleiding en het gesprek aangaan: Begeleiden van (groeps)gesprekken in allerlei vormen, waarbij mensen expliciet betekenis geven aan een situatie, vraagstuk of kunstwerk.   
 • Ontwerp en begeleiding van reflectieprocessen die uitnodigen tot open onderzoek.  
 • Grondlegger van nonprofit organisatie VTS Nederland, opzetten en bouwen van een groeiende organisatie 
 • Het ontwikkelen en geven van workshops en trainingen in Visual Thinking Strategies (VTS) (primair en voortgezet onderwijs, musea, private en publieke organisaties) 
 • Beeldend kunstenaar 

Training: Meditatie, Insight Dialogue, Inquiry 

SamenvattendWaarnemer, Gesprekspartner, Dialoogbegeleider, Onderzoeker, Kunstenaar. Onderzoekend kijken  met kunst, naar persoonlijke en/of organisatievraagstukken. Trainer en coach in Visual Thinking Strategies (VTS) 

Meer weten?
LinkedIn Adelijn

Wil je in contact komen met Adelijn?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Hans Vonk

Academy Master

Hans Vonk

Nieuwsgierig naar:
Wat beweegt mensen en in welke richting?

De vraag die je raakt:
Wat is wijsheid?

De zin van je leven:
Het gezamenlijk filosofisch reflecteren verheldert het denken en beoogt het aannemen van een vragende, onderzoekende levenshouding. Dit maakt je denken en gedrag vrijer. Werk aan wijsheid, want wijsheid werkt.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en dialoog

Werkwijze:
De socratische gespreksmethode; vanuit verwondering en nieuwsgierigheid het door gezamenlijk onderzoek van levensvragen of dagelijkse kwesties verhelderen en verdiepen van zelfinzicht en ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Ervaring:
40 jaar ervaring als docent, studieleider, lid MT, counselor en vertrouwenspersoon in het onderwijs; sinds 2013 een eigen filosofische praktijk, individuele gesprekken, socratische groepsgesprekken en moreel beraad.

Meer weten?
LinkedIn Hans

Wil je in contact komen met Hans?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Sjoerd Wagenaar

Academy Master

Sjoerd Wagenaar

Nieuwsgierig naar:
De ontmoeting van het niet weten.

De vraag die je raakt:
Ben je eenzaam?

De zin van je leven:
Als alles zo is als hier dan ben ik er. 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:

Werkwijze:
De boel Afleiden.

Ervaring:
In een nieuwe toekomst.

Publicaties of onderzoek
Graven waar je staat

Meer weten?
LinkedIn Sjoerd

Wil je in contact komen met Sjoerd?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Elke Wiss

Academy Master

Elke Wiss

Nieuwsgierig naar:
Waarom mensen doen wat ze doen. En naar waarom we op het liftknopje blijven drukken als-ie al komt.

De vraag die je raakt:
Wat mag men niet van je zien? 

De zin van je leven:
Denken, vuurtjes aanwakkeren en een grapje maken hier en daar. 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen

Werkwijze:
Scherp, met humor, duidelijk en helder. Confronterend. 

Ervaring:
Breed en divers 

Publicaties of onderzoek
Boek Socrates op sneakers

Meer weten?
LinkedIn Elke

Wil je in contact komen met Elke?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Marlies Ypma

Academy Master

Marlies Ypma

Nieuwsgierig naar:
De vraag achter de vraag, de behoefte achter het oordeel, de nieuwe mogelijkheden, die zich ontvouwen als we verbinding maken met onze verlangens. 

De vraag die je raakt:

Wat is het beste dat vandaag kan gebeuren?

De zin van je leven:
Ontdekken en leren wat (samen) mens zijn betekent. Alles over gedragspatronen, gedragsbeïnvloeding, organisatieontwikkeling, ondernemerschap en marketing fascineert me. Mijn motto’s zijn: “Learn, Teach, Apply” en “Alles is energie”. Mijn talent ligt in het verbinden van mensen en ideeën.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit

Werkwijze:
Ik help (top)managers bij de transformatie van hun organisatie. Ik geloof dat organisatie-ontwikkeling alleen werkelijkheid kan worden door sturing op de context voor gedrag in interacties en werkrelaties. Dit vraagt bewustzijn van de leiders van de organisaties. Met betrokkenheid en de nodige humor help ik cruciale voel-, denk-, praat- en doepatronen waar te nemen en bespreekbaar te maken, waar die van invloed zijn op het realiseren van organisatiedoelen. Organisaties kunnen zich zover ontwikkelen als de mate van ontwikkeling van de leiders. Organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling gaan daarom hand in hand.

Met onderzoek, advies, training/workshops, executive coaching en begeleiding van sessies met bestuursraden en directieteams maak ik (gezamenlijke) analyse mogelijk van zichtbare feiten en gewaarwording van onbewuste processen op zowel persoonlijk als intermenselijk niveau.

Je hebt aan mij een sparringpartner, die met jou zoekt naar de echte behoefte achter je vraag. En ik help je met de verbinding tussen het dagelijkse werk en het strategische doel.

Ervaring:
Afgelopen jaren heb ik met ca 25 (rijks)overheidsorganisaties gewerkt, zowel bij beleidsorganisaties als uitvoeringsorganisaties. Mijn ervaring strekt zich uit van organisatiegedrag en -cultuur rondom strategieontwikkeling, leiderschap, reorganisatie, kwaliteit van (beleids)processen, interactieve overheid, kennismanagement, risicomanagement, integriteit, samenwerking tussen organisaties en meer.

Meer weten?
LinkedIn Marlies

Wil je in contact komen met Marlies?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com

Marjolijn Zwakman

Co-Creative

Marjolijn Zwakman

Nieuwsgierig naar:
Hoe verhoudt het individu zich tot het systeem? En wie zijn wij in relatie tot elkaar los van onze rollen?

De vraag die je raakt:
Wat gebeurt er als we regels en protocollen van het systeem tijdelijk loslaten? Welke spanning toont zich dan en welke wijsheid komt daarin vrij? 

De zin van je leven:
Ik was een meisje van acht en speelde een waarzegster in een toneelstuk op school. Ik moest opkomen uit een luik. Maar… ik stapte op mijn rok. Daar stond ik, in mijn onderbroek. Voor het publiek. Dat was eigenlijk een grote bevrijding. Ik hoefde niets meer hoog te houden en kon uit die stijve rol stappen. Ik moest lachen, en de mensen in de zaal ook. De magie was doorbroken, en daar stond ik, als mezelf. Dat was zo’n belangrijk moment voor me. Toen ontdekte ik: dit wil ik, écht contact met publiek. Geen rol om me achter te verschuilen. Echt contact met het publiek en mijn opdrachtgevers is nog steeds de essentie van mijn werk.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit, dialoog, vragend vermogen

Werkwijze:
In mijn werk als performance kunstenaar sta ik met beide benen in de maatschappij. Mijn podium is niet de theaterzaal of het festival maar ‘de organisatie’. Ik werk voor heel verschillende opdrachtgevers mee aan complexe vraagstukken. Ik maak workshops, langer lopende projecten, performances en tekeningen voor deze instellingen en bedrijven. In mijn workshops creëer ik een veilige ruimte voor onderzoek. Ik nodig mensen uit om de vrijheid te voelen die ik als kunstenaar heb leren omarmen om vaststaande structuren en rollen te onderzoeken. Concreet doe ik dit bijvoorbeeld via de werkwijze van het Forum, een interactief spel met diepgang waarin deelnemers via belichaamd onderzoek tot nieuwe inzichten te komen (een nadere toelichting lees je op mijn website).

Ervaring:
Regelmatig werk ik voor bedrijven om complexe vraagstukken vanuit een kunstenaarsperspectief te benaderen. Zo werk ik op dit moment met senior teachers van een Hogeschool rond het thema Professionele Ruimte.
In samenwerking met The TurnClub ontwikkel ik workshops en langer lopende projecten om maatschappelijke vraagstukken met een kunstenaars-mindset te onderzoeken. Als lid van de Kenniskring van van het lectoraat Change Management ontwerp en begeleid ik workshops waarin het niet alleen draait om veranderkunde (‘management of change’) maar ook om manieren om management zelf te veranderen (‘changing management’).  Als performer werk ik nu sinds zeven jaar (on)regelmatig samen met de verbindende ontregelaars van Circus Andersom. We onderzoeken wat er nog meer mogelijk is in contact tussen mensen, buiten de vastgelegde regels en protocollen.

Publicaties en onderzoeken:

Meer weten?
LinkedIn Marjolijn

Wil je in contact komen met Marjolijn?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com