Saar Francken

Saar Francken

Nieuwsgierig naar:
Het avontuur van dit leven. 

De vraag die je raakt:
Welke wens komt tot uitdrukking in jouw leven? 

De zin van je leven:
Waarheid ontdekken. 

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en dialoog 

Werkwijze

Ons collectieve goed is mijn drijfveer in mijn werk. Hoe gaan we met elkaar om, hoe zorgen we voor elkaar, wat delen we wel en wat niet, en wie bepaalt dat? Deze vragen motiveren me om te focussen op maatschappelijke thema’s. 

Ik stel mijn kennis en ervaring graag ten dienste van organisaties die voor ons collectieve goed zorgen. Mijn specialiteit is open sociale innovatie: het betrekken van verschillende stakeholders rond een maatschappelijke vraagstuk om tot een nieuwe aanpak te komen. 

Met dialoog, waarderend onderzoek en design thinking creëer ik ruimte voor de stemmen van alle belanghebbenden. En ik versterk deze stemmen vervolgens met heldere communicatie en geef er gevolg aan met projectleiding. Zo werk ik met hoofd, hart en handen aan een vraagstuk. 

Ervaring
De afgelopen tien jaar heb ik als zelfstandig ondernemer overheden, woningcorporaties, verenigingen en burgerinitiatieven bijgestaan met strategisch advies en projectleiding op het gebied van sociale innovatie. In 2018 heb ik de Master of Studies in Social Innovation aan de Universiteit van Cambridge cum laude afgerond. Tijdens deze studie heb ik mijn praktijkervaring kritisch onder de loep genomen en mijn theoretische kennis versterkt. De tijd in Cambridge heeft mijn analysevermogen verder aangescherpt en me een breed, internationaal perspectief en netwerk gegeven.

Meer weten?
LinkedIn Saar

Wil je in contact komen met Saar?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com