Tabo Goudswaard

Tabo Goudswaard

Nieuwsgierig naar:
De kracht van een beloftevol toekomstbeeld.

De vraag die je raakt:
Hoe kunnen we het repertoire van kunstenaars en ontwerpers meer benutten in de manier waarop de samenleving vormgeven?

De zin van je leven:
Betekenisvolle relaties met anderen aangaan, ontdekken hoe de wereld in elkaar zit, verwonderd zijn over wat ik tegenkom, geïnspireerd raken en mezelf verrassenSamen met anderen nieuwe maatschappelijke systemen creëren die het product zijn van doelbewuste ontwerpen gebaseerd op collectieve waarden.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit en dialoog

Werkwijze
Starten met empathisch onderzoek, datgene wat raakt vindenop basis daarvan een voorstel doen voor een toekomstbeeldin co-creatie met stakeholders ontdekken wat de belofte is van dat voorsteldoor middel van prototyping en iteratief werken concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen creëren, implementatie op systeemniveau.

Ervaring
Kunstenaar/social designer Tabo Goudswaard geeft leiding aan Studio Goudswaard en is coördinator van de Gamechangers Studio. Hij werkte 10 jaar structureel samen met een adviesdienst van consultancybureau Twynstra Gudde waarbij kunstenaars en adviseurs samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Hij werd aangesteld als intendant bij The Art of Impact, het stimulerings- en onderzoeksprogramma voor kunstprojecten met maatschappelijke impact van het ministerie van OCW en de zes landelijke publieke cultuurfondsen. Hij is mede-oprichter en voorzitter van de Sociaal Creatieve Raadeen raad van vijftig vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke netwerken die hun krachten bundelen om samen met kunstenaars en ontwerpers onze samenleving vorm te geven na coronatijd.

Publicaties of onderzoek
Publicaties zijn verzameld op deze pagina. 

Meer weten?
LinkedIn Tabo

Wil je in contact komen met Tabo?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com