Ingrid Geerts

Ingrid Geerts

Nieuwsgierig naar:
Iedereen die het aandurft het nog even niet te weten.  
Die op onderzoek uitgaat en zich realiseert dat zowel de vrijheid als de wijsheid in het niet-weten zit. 

De vraag die je raakt:
Hoe kan de dialoog in tijden van polarisatie bruggen slaan?

De zin van je leven:
“Niet de dingen zelf brengen de mensen in verwarring, maar hun meningen over de dingen.” – Epictetus 

“In het verlengde hiervan: Maak de beweging van verwarring naar nieuwsgierigheid door het uitstellen van je oordelen.”  – Ingrid

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Vragend vermogen en dialoog 

Werkwijze

Mijn werkwijze als socratisch coach licht ik er hier uit.  

Bij Socratisch coachen gaat het om het scheppen van een ‘vrije ruimte’ voor de coachee, waarin alles onderzocht en bevraagd kan en mag worden. In die vrije ruimte heb je de kans om je automatismen te onderzoeken; die ingesleten gewoonten, denkbeelden, overtuigingen die je (ongemerkt) belemmeren of vooruit stuwen. Als je bij je automatismen kunt komen en deze kunt beschouwen, kun je ze ook onderzoeken en waar gewenst of nodig bijstellen, zodat je verder komt in je professionele en je persoonlijke ontwikkeling. 
“Als je beseft dat je aannames ‘maar’ aannames zijn dan ben je op een punt waarop je vrij bent en kunt leren.” 

Het begint met het zoeken naar en formuleren van een duidelijke kwestie / vraag:
Wat is voor jou het lastige aan deze kwestie, of de crux van deze ontwikkelingsvraag? Wat is precies de achterliggende vraag waar je niet uitkomt? 
Die vraag vormt het startpunt voor de verkenning. Daarbij kijken we onder meer naar onderliggende vooronderstellingen en oordelen, hoe houdbaar zijn die?  Als coach verdiep ik me in de argumentatie, analyseer ik wat er gezegd wordt en help ik de coachee tot de essentie te komen. We vinden sterktes/zwaktes in de redenering, blinde vlekken of contradicties en onderzoeken die.  
Elk gesprek eindigt met het formuleren van een vraag (logisch voortkomend uit het gesprek) waarmee de coachee aan de slag gaat tot het volgende gesprek. We werken zo van vraag naar vraag. Door deze werkwijze ontstaat beweging in gedachten en opvattingen over hetgeen je bezig houdt. Dat geeft ruimte om te leren. Met heldere inzichten, weloverwogen keuzes en van daar uit ook ander gedrag als resultaat.  

Ervaring
Ingrid Geerts (1974) is veranderaar en praktisch filosoof.  
Waar Ingrid Geerts binnenkomt, ontstaat beweging en wordt resultaat geboekt. Ingrid is een bevlogen geest, die reflectie en daadkracht in de juiste dosis combineert. 

Tijdens haar studie psychologie – met als specialisatie interventies in groepen en organisaties – ontstond Ingrids fascinatie voor het gedrag van mensen in organisaties en hoe dat te beïnvloeden. Een keuze voor het organisatieadvieswerk lag dan ook voor de hand en bleek op het lijf geschreven.  
Het succesvol realiseren van veranderingen bleef de rode draad, ook toen Ingrid later jarenlang werkte als programma- en lijnmanager bij ING en in de ziekenhuiszorg. 

Het zelfstandig ondernemerschap lonkte echter en vanaf eind 2013 werkt Ingrid Geerts weer als (zelfstandig) organisatieadviseurprogramma-manager en coach 
Door de jaren heen wordt het Ingrid steeds duidelijker dat scherp denken een voorwaarde is voor succesvol doen. Ze schoolde zich als praktisch filosoof en daagt bestuurders en managers nu uit die vragen te onderzoeken die er voor de organisatie en voor henzelf werkelijk toe doen. En dat vervolgens te vertalen in keuzes en besluiten.  
Is verandering nodig is? Dan kan Ingrid Geerts – Denken en Doen helpen door het leiden of begeleiden van die verandering.

Meer weten?
LinkedIn Ingrid

Wil je in contact komen met Ingrid?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com