Curiosophy is de filosofie van leven en leiden vanuit nieuwsgierigheid.

De maatschappelijke, politieke en economische turbulentie waarin we ons bevinden, heeft voelbare impact op ons dagelijks leven en de organisaties waarin we werken. Voortdurende afstemming op onszelf, onze organisaties en de wereld om ons heen is geen luxe meer, maar noodzaak. Maar hoe doe je dat?

Het vermogen een antwoord te bieden op de uitdagingen van deze tijd, begint met het vermogen onszelf te blijven verwonderen. Antwoorden komen zodra we weten hoe voorbij het zeker-weten te komen. Dit vraagt een nieuwsgierige mindset en een serieuze skillset.

The Curiosophy Collective belooft nieuw perspectief op complexe vragen van vandaag en morgen. Voor ons, onze kinderen en die van hen.

Draag bij aan maatschappelijke vraagstukken met impactvolle anderen.

Vergroot je impact als leider of toezichthouder door te leren leiden vanuit nieuwsgierigheid.

Vind nieuw perspectief op jouw persoonlijke vraag of de vraag van je team.

Kom tot collectief perspectief op een strategische vraag van jouw organisatie.

“Questions open a space in your mind that allow better answers to breathe.”

R. Norton

Onze principes

Vragend vermogen
We denken vaak niet echt, maar herhalen gedachten. Wij stellen de vragen die ertoe doen om de essentie in beeld te krijgen en op fundamenteel niveau te kunnen groeien. Wij nemen je mee in de kunst van het vragen stellen door onze brede kennis en ervaring. We activeren jouw vermogen tot reflectie en zelfonderzoek, zodat jij in staat bent om in iedere situatie tot heldere inzichten en bezielde besluiten te komen.

Slimme sensitiviteit
Sensitiviteit is essentieel in de zoektocht naar antwoorden op complexe vraagstukken. Te vaak vergeten we onze gevoelsmatige antennes in te zetten als krachtig instrument om richting te vinden. Wij hebben jarenlange ervaring in constructieve sensitiviteit om tot onderling begrip en duurzame keuzes te komen. Werken met de onderstroom en creatieve interventies zijn onderdeel van onze benadering.

Duurzame dialoog
Wij zijn dialogisch van nature. De principes van dialoog zijn diep geworteld in onze manier van leven en werken. We zijn specialisten in het vinden van gezamenlijk nieuw perspectief, dat begint bij het samenbrengen van een grote diversiteit aan zienswijzen. Door ons brede repertoire aan dialogische vaardigheden, kunnen we elk persoonlijk, organisatorisch of maatschappelijke vraagstuk vanuit dialoog begeleiden.