Curiosophy is de filosofie van onderzoekend leven en leiderschap

 

Het zijn turbulente tijden. Maatschappelijk, politiek en economisch. De impact is elke dag voelbaar in je eigen leven.
We hebben te maken met complexe vraagstukken. Vragen rondom polarisatie, innovatie, klimaat, vormen van organiseren, eenzaamheid, onderwijs, winst, verbinding en veiligheid bijvoorbeeld. Vragen waarop nieuw, collectief perspectief nodig is.

Om dat te bereiken is een onderzoekende houding nodig. Een oprecht willen exploreren op alle niveaus. Samen met mensen die anders leven, beleven en denken dan jij. The Curiosophy Collective verenigt onderzoekende leiders, impactmakers en nieuwsgierige geesten. In ontmoetingen en processen van levend onderzoek. Voor collectief perspectief op fundamentele vragen van morgen. Vandaag.

Abonneer je gratis op onze nieuws(gierig)brief en blijf op de hoogte.

Draag bij aan maatschappelijke vraagstukken in een impactvol netwerk.

“Questions open a space in your mind that allow better answers to breathe.”

R. Norton

Onze pijlers

Vragend vermogen
We denken vaak niet echt, maar herhalen gedachten. Wij stellen de vragen die ertoe doen om de essentie in beeld te krijgen en op fundamenteel niveau te kunnen groeien. Wij nemen je mee in de kunst van het vragen stellen door onze brede kennis en ervaring. We activeren jouw vermogen tot reflectie en zelfonderzoek, zodat jij in staat bent om in iedere situatie tot heldere inzichten en bezielde besluiten te komen.

Slimme sensitiviteit
Sensitiviteit is essentieel in de zoektocht naar antwoorden op complexe vraagstukken. Te vaak vergeten we onze gevoelsmatige antennes in te zetten als krachtig instrument om richting te vinden. Wij hebben jarenlange ervaring in constructieve sensitiviteit om tot onderling begrip en duurzame keuzes te komen. Werken met de onderstroom en creatieve interventies zijn onderdeel van onze benadering.

Dialogische logica
Wij zijn dialogisch van nature. De principes van dialoog zijn diep geworteld in onze manier van leven en werken. We zijn specialisten in het vinden van gezamenlijk nieuw perspectief, dat begint bij het samenbrengen van een grote diversiteit aan zienswijzen. Door ons brede repertoire aan dialogische vaardigheden, kunnen we elk persoonlijk, organisatorisch of maatschappelijke vraagstuk vanuit dialoog begeleiden.