Waar we voor staan

Waarom?

We plaatsen complexe problemen buiten onszelf. Dat doen we onbewust om onze levens en organisaties ‘beheersbaar’ te maken. Ook is dat wat we willen veranderen, vaak een symptoom van een diepere oorzaak. Maar als we onszelf niet als deel van het dieper liggende probleem zien, worden we ook geen deel van het antwoord. Om werkelijk voorwaarts te bewegen op vragen rondom problemen die we zelf veroorzaakt hebben, zullen we voorbij het vanzelfsprekende moeten bewegen.

Waartoe?

Voor beweging in vragen rondom inclusie, polarisatie, duurzaamheid en meer, hebben we gezamenlijk nieuwe wijsheid nodig. Om hier te komen, zullen we iets in onszelf moeten vinden. Iets subtiels, moeilijk te vatten, maar krachtig genoeg om het tij te keren…onze nieuwsgierigheid. Als we onze aannames en vooronderstellingen onder de loep weten te nemen, kan er dialoog met de ander ontstaan. En zal niet het beperkte eigen gelijk, maar nieuwe handelingsperspectief verschijnen.

Hoe?

CURIOSOPHY is de praktische filosofie van onderzoekend leven en leiderschap. Een raamwerk van visie, gespreksvormen en vaardigheden om complexe vragen in beweging te brengen. Met jouw onderzoekend vermogen als bron. Wij nemen je mee in de kunst van onderzoekend leven en werken. We activeren jouw onderzoekend vermogen en leren je patronen doorbreken in je eigen denken en doen. Tot dat je nieuwe gewoonten hebt verworven. Met nieuwe wijsheid als resultaat.

Curiosophy Flow

10 Principes

Principes definitief, jan. 2024

“Een prachtige uitwisseling van ervaringen om te komen tot unieke inzichten over een fundamentele leiderschapsvraag. Een aanrader voor complexe, strategische vraagstukken.”

Petri Hofsté, commissaris Rabobank, Achmea, KAS BANK, Fugro, PON, voorzitter Stichting Nyenrode