#14 Derk Loorbach

#14 Derk Loorbach – ‘Wat voegt Twitter toe?’

Derk Loorbach – hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam – is als nieuwsgierige onderzoeker een van de grondleggers van de transitiemanagement-aanpak. Zijn motto? ‘Als iets onduurzaam is, dan gaat het vroeg of laat mis.’ Hoe Derk de toekomst positief wil beïnvloeden, deelt hij in gesprek met Suzanne. Om dit te illustreren kiest Derk voor het kunstwerk ‘Urban Sun’ van Studio Roosegaarde, een installatie om met UV-licht een COVID vrije omgeving te creëren. Maak kennis met deze impactmaker in de transitie arena. 

De kunst

URBAN SUN door Studio Roosegaarde   

 

De kern

 • URBAN SUN is een installatie, ontwikkeld door Studio Roosegaarde, om met Uv-licht een coronaproof omgeving te creëren. Dit kunstwerk symboliseert alles waar ik mee bezig ben, namelijk het bij elkaar brengen van perspectieven om vooruit te komen. Daan Roosegaarde brengt kunst, techniek en maatschappelijk engagement samen en dat spreekt mij enorm aan. 
 • Dat samenvoegen van verschillende perspectieven, zodat nieuwe kennis ontstaat, heb ik tijdens mijn studie Cultuurwetenschappen geleerd. 
 • In de ontwerp wereld is de designer of het design proces heel belangrijk. In de transitiewereld vertrekken we vanuit de levens van de mensen zelf en helpen we hen meer ontwerpend te denken. 
 • Met DRIFT proberen we mensen tot verwondering, kennis en inzicht te laten komen zodat zij ernaar gaan handelen. 
 • Al tien jaar organiseren we projecten met de gemeente Rotterdam over mobiliteitstransities in ‘de mobiliteitsarena’. Dit leverde onder andere het inzicht op dat we moeten stoppen met de auto verbeteren, maar we moeten eigenlijk de problemen op gaan lossen om ruimte te geven aan de dingen die we liever hebben: voetgangers, fietsers. Dat heeft een cultuurverandering geleid bij de beleidsmakers, en ook tot een nieuw ondernemerschap in de stad.
 • Als iets onduurzaam is, dan gaat het vroeg of laat mis.   
 • Mensen zitten vaak in een frustratie dat ze het probleem willen oplossen, maar als je uitzoomt dan ervaar je de complexiteit, het nietige en de onstuurbaarheid van het geheel. 
 • Als er patronen zijn die je bij anderen herkent, dan gaan mensen herkennen waar ze impact kunnen maken. Dat is empowerment. 
 • Voor mij is transitie een meta-verhaal, een kapstok om jouw eigen verhaal te gaan maken, waardoor je de toekomst beïnvloedt. 
 • Onze betekenis van algemeen belang verandert continue. Dat werkt door in onze manier van denken, werken en organiseren. 
 • In de praktijk zien we een opleving van het oude model van coöperatie in een nieuwe context zoals in de energietransitie, zorg en voedselindustrie. Eigenaars worden mede-participanten in de productie waardoor het duurzamer is. 
 • Soms zien we dat het verhaal moet veranderen. Dan gaan we op zoek naar mensen die dat ook al vinden. Die noemen dat geen transitie, maar zijn gewoon bezig met de oplossingen. Wij brengen die mensen bij elkaar en helpen hen met elkaar een grote verhaal te bouwen. En dat helpt hen weer bij hun eigen praktijk. 
 • In de doorgeefvraag van Elke gaat zij uit van de tegenstelling dat Twitter vluchtig is en transities ingewikkeld zijn. Ik zie transities zie ik als de optelsom van kleine acties. 
 • Twitter is voor mij een training om als wetenschapper kort en bondig te formuleren. De vluchtigheid van het medium kan een probleem zijn maar het kan ook de juiste mensen aanspreken waardoor je wél de verdieping in kan. 

Fotografie: Elke Verbruggen

 

Luister hier naar Derk Loorbach via jouw favoriete podcast app:

 

Gerelateerde podcasts

Geef de vraag van Ask it Forward door: