#16 Dione de Jong - Elsinga

#16 Dione de Jong – Elsinga – ‘Welke kansen voor de toekomst brengt de intersectie tussen diversiteit en digitalisering?’

‘Het loslaten van lineair denken is een voorwaarde om het volledige potentieel van een diverse groep mensen te benutten.’ 

Dione de Jong is partner bij Deloitte Consulting en commissaris bij Portbase, de ‘digitale wereld’ van de havenlogistiek in Nederland.  Aan de hand van het enige kunstwerk waarover zij en haar man ooit consensus bereikte, gaat zij in op de vraag die Sennay Ghebreab haar stelt. Haar lijfspreuk is: ‘Doe elke dag iets dat naar een betere toekomst leidt.’ Aan de hand van een praktijk voorbeeld over de ontwikkeling van een digitaal navigatiesysteem, reizen Dione en Suzanne door de werking van diversiteit in de wereld van globale digitalisering. Tijdens het gesprek wordt duidelijk hoe Dione op de werkvloer van globale transities op het terrein van digitalisering het verschil maakt. 

De kunst

Dione kiest het kunstwerk van Rob Ford uit 2007 dat zij in Artica Washington Galleries in London kocht. Het anderhalf meter grote schilderij, zag zij met haar man op een terras en is sindsdien te vinden in hun woonkamer. Het werk geeft haar hoop voor de toekomst. ‘Voor mij verwijst de stip op de horizon naar het enorme potentieel dat digitalisering met zich meebrengt. Het is belangrijk om dat toekomstperspectief te vertalen naar de praktijk.’ 

De kern

  • Voor mij is diversiteit de kracht van het benadrukken van verschillen in sekse, culturele achtergrond of ander DNA. Digitalisering gaat over het volledig benutten van nieuwe technologieën. De combinatie van beiden is van groot belang om complexe vraagstukken van de toekomst te kunnen beantwoorden.
  • Tijdens mijn studies Econometrie en Bestuurlijke Informatiekunde en mijn werk bij KLM, Unilever en KPMG werd ik omringd door ‘de witte man op de apenrots’. Toen ik bij Avanade kwam mocht ik van meet af aan beginnen met de opbouw van een team vanuit de overtuiging dat diversiteit essentieel is.
  • Als consultant voor Avanade kreeg ik de opdracht om een nieuw navigatiesysteem te ontwikkelen. Nederland kent een hele geschiedenis van ontdekkingsreizen door mannen. Wetenschappelijk is bewezen dat er een groot verschil zit in denken van mannen en vrouwen. Als je dus het oude concept van landkaarten direct zou vertalen naar een digitale versie, dan is het bewustzijn dat deze ontwikkeld zijn door mannen van groot belang. En zie je een groot deel van de huidige en toekomstige gebruikers over het hoofd. Het is mijn doel dit soort factoren mee te nemen tijdens het ontwikkelen van digitale oplossingen en transities.
  • Tijdens de exploratiefase met de klant probeer ik altijd de ‘klant van de klant’ te betrekken. Dan leg ik binnen mijn team de vraag voor: ‘Wie zijn de belangrijkste mensen die we hebben te betrekken in de ontwikkeling om tot een goed eindproduct te komen?’ 
  • Minimum viable product is het hand in hand gaan van ontwerpen, het onderzoeken hoe dat ontwerp eruit kan zien en het realiseren ervan. Een proces dat om het voortdurend organiseren van diversiteit gaat.
  • Er zijn te veel trajecten van enorme systeemontwikkelingen waar jarenlang mee gemoeid zijn, die uiteindelijk nergens toe geleid hebben. De nieuwe manier van werken ligt bij kleine cycli doorlopen en het lef hebben om te experimenteren. Het loslaten van lineair denken is een voorwaarde om het volledige potentieel van een diverse groep mensen te benutten.
  • Diversiteit vanaf het begin van een ontwikkelingsproces verrijkt het product en zorgt voor en veel grotere toepasbaarheid en diversiteit van het eindproduct.
  • Als de gezamenlijke stip op de horizon helder is, dan moeten we het proces om daar te komen loslaten. Het gaat altijd om het proces te begeleiden om tot inhoud te komen in plaats van inhoud te brengen. Het gaat om het faciliteren van de zoektocht.
  • Het gaat om loslaten dat we de waarheid in pacht hebben. En het loslaten dat je één product oplevert wat eigenlijk niet meer kan veranderen.
  • Mijn droom is om bij te dragen aan het mobiliseren van diversiteit in de context van digitalisering voor maatschappelijke problemen in de wereld.

 

Luister hier naar Dione de Jong – Elsinga via jouw favoriete podcast app:

 

Gerelateerde podcasts

Geef de vraag van Ask it Forward door: