Agnes van der Sluijs

Agnes

Nieuwsgierig naar:
De vraag onder de vraag. De betekenis die daaraan gegeven wordt. De verhalen die daaraan verbonden zijn. Wanneer je afpelt, kom je uiteindelijk op dat wat ons mens maakt en verbindt.

De vraag die je raakt:
Waartoe ben je op aarde?

De zin van je leven:
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.
Dit is de gulden regel uit alle levensovertuigingen en biedt groot houvast bij het vinden van gemeenschappelijke grond. Streven naar het goede leven voor allen zit er bij mij stevig ingebakken.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Slimme sensitiviteit, vragend vermogen en dialoog

Werkwijze:
Bewust vertragen om vanuit de dialoog wijsheid en handelingsperspectief op te halen.

Ervaring:
Als historica ben ik opgeleid om te speuren naar verbanden en om complexe vraagstukken klein te krijgen. Mijn afstuderen in 2002 richtte zich op de geschiedenis van het moderne antisemitisme. Na mijn studie ben ik als adviseur, trainer en coach gaan werken op het thema diversiteit en inclusie, met zowel jongeren als professionals als doelgroep. Ik heb daarnaast maatschappelijke projecten rondom zin- en betekenisgeving opgezet. Ik combineer in mijn werk verschillende dialoogmethodes, systemisch werk, corporate antropologie en waarderend onderzoek. Vanuit mijn bedrijf Dialogue Matters ontwikkel en begeleid ik dialogen en (creatieve en actieve) ontmoetingsprojecten en ik leid mensen op om dit in hun eigen context te doen.

Meer weten?
LinkedIn Agnes

Wil je in contact komen met Agnes?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com