Curiosophy Leadership Program

 

Ben jij eraan toe de impact van jouw leiderschap te vergroten?

 

Het Curiosophy Leadership Program is een uniek programma voor leiders uit alle mogelijke sectoren, die hun impact willen vergroten aan de hand van de houding en vaardigheden die centraal staan in onderzoekend leiderschap. Gedurende zeven maanden ontwikkel je jouw potentieel als onderzoekende leider ten volle. Na het doorlopen van dit unieke programma:

 • weet jij hoe impact te maken als bestuurder, manager, ondernemer of toezichthouder in elke context
 • heb je geen zekerheden meer nodig om de doelen van jouw organisatie te halen
 • begrijp je hoe de wijsheid an alle benodigde betrokkenen voluit te benutten voor elk complex vraagstuk
 • ben je in staat effectief te interveniëren vanuit een onderzoekende houding
 • kun je dialoog toepassen in elke fase van verandering of besluitvorming
 • ben je je bewuster hoe jouw sensitiviteit gericht in te zetten om richting te geven
 • weet je hoe met minder inspanning meer te bereiken
 • begrijp je hoe op grote schaal beweging in verbinding te leiden

 

Het programma

 • kent een onderzoekende, multidisciplinaire aanpak met professionals en externe gasten van allerlei achtergronden (we practice what we preach);
 • is vooral gericht op leren door ervaren van veranderende houding en concrete aanpak.
 • is uniek in zijn soort, want jij gaat het programma deels mee-maken.

 

Principes

Bij een nieuwsgierige mindset hoort een serieuze skillset. Vanuit de drie Curiosophy pijlers vragend vermogen, slimme sensitiviteit en dialogische logica, nodigen we je uit om aan de hand van eigen casuïstiek jouw denkruimte te leren vergroten, je sensitiviteit slim in te zetten en te begrijpen hoe meerdere zienswijzen samen te brengen in dialoog.

Duur:
10 dagen, inclusief afsluitend event

Datum:
Start 2022: 21 jan, 3 en 4 feb, 3 en 4 mrt, 21 en 22 apr, 2 en 3 jun, 30 juni

Deelnemers:
Maximaal 12

Locatie:
Nieuwsgierig makende plekken, passend bij het programma

Curiosophy cast:
De cast van het leiderschapsprogramma bestaat uit gezaghebbers op het gebied van vragend vermogen, dialoog en slimme sensitiviteit. Zij hebben een achtergrond in leiderschapsontwikkeling, filosofie, bestuurskunde, kunsten, organisatiekunde en meer. Allen beschikken over ruime ervaring in het begeleiden van executives. Wij werken met speciaal ontworpen ervaringen om de essentie van wat jij te ontwikkelen hebt te gaan ervaren in het hier en nu.

Opbouw programma

Het programma is opgebouwd uit tien dagen in zeven maanden, waarin deelnemers zich de grondhouding en vaardigheden die horen bij de drie Curiosophy pijlers eigen maken. We werken in modules van twee dagen toe naar verdieping en versterking van jouw leiderschap.  De modules vinden plaats op verschillende, passende locaties in Nederland. De groep bestaat uit maximaal twaalf personen. In het afsluitende event wordt de essentie van het geleerde in praktijk gebracht.

Waartoe leidt het?

Het resultaat van het gehele programma is dat je weet wat het betekent om je zelf en anderen te leiden vanuit een onderzoekende houding. Je leert focussen op dat wat essentieel is aan de vraagstukken die op jouw pad komen. Jouw vragende en sensitieve potentieel zal voluit aangesproken worden en je weet in iedere situatie hoe dat bij jezelf en anderen te doen. Dit stel je in staat in jouw leiderschap zowel betere beslissingen nemen, die recht doen aan de complexiteit van de situatie.  Hierdoor zul je jouw impact op je omgeving vergroten.

In-Company?

Dat kan! Wij ontwikkelen leiderschaps programma’s op maat voor jouw organisatie.

Hierin spitsen wij onze filosofie toe op de behoefte van jouw bestuur of management of commissariaat. Zo kan het verlangen bestaan naar een cultuur van meer verbindend leiderschap. Of een behoefte aan het leren leiden vanuit een dialogische basishouding. Wij richten ons dan in ons ontwerp nadrukkelijk op deze vraag. Locaties en duur van het programma variëren.

Wie ga je ontmoeten in ons programma?

Het Curiosophy Leadership Program is ontwikkeld door een zeer diverse groep experts in leiderschap, veranderkunde, dialoog, (praktische) filosofie, social design, bedrijfskunde en de kunsten. Zij beschikken allen over rijke ervaring in een of meer van de drie pijlers, waarop ons programma is gestoeld. Zij hebben allen ruimschoots ervaring in het werken met mensen in eindverantwoordelijke posities. Tijdens het programma zullen er diverse dialogen worden gevoerd met top bestuurders, toezichthouders en leiders, die vanuit een onderzoekende houding invulling geven aan hun leiderschap.

De Curiosophy Leadership Cast inclusief onze onderzoekende gasten:

Wat kost het?

De (eenmalige) pilot van het Curiosophy Leadership Development Program start in januari 2022 en vraagt
om een totale investering van € 7.200 ex. BTW. Dit is 30% minder dan de gebruikelijke kosten voor het programma. Voor dit
bedrag krijg je 10 dagen lang begeleiding op het hoogste niveau in denken en doen, afgewisseld met dialogen met externe gasten en jouw persoonlijke begeleider om het geleerde in jouw praktijk te brengen.

In deze prijs zit een jaar Membership van The Curiosophy Collective ter waarde van € 1.200 ex. BTW inbegrepen, zodat je op
allerlei manieren je onderzoekend leiderschap kunt verfijnen in ons impactvolle netwerk en de content die doorlopend met onze Members gedeeld wordt. Zie hier wat Membership inhoudt.

De prijs is exclusief eventuele overnachting op de cursuslocatie. Overnachten wordt van harte aanbevolen. Het met elkaar ondergedompeld zijn in een plek buiten de dagelijkse realiteit, zal het gezamenlijke leerproces versterken.

Heb je interesse in deelname?