Draaien aan de sensitieve volumeknop

Door: Suzanne Leclaire – Noteborn, Founder | CEO The Curiosophy Collective

 

‘Zowel op de terugweg als tijdens de Masterclass het licht gezien’ appt een van de deelnemers me na afloop van de eerste Masterclass van Curiosophy Academy. Vergezeld van een foto die hij op de terugweg nam, waarin het licht door de bewolking op een oerhollandse molen valt.

 

Sensitive power Unlocked Curiosophy

De groep dwarrelt binnen in de prachtige kas van Moon’s Farm, een ongekend goede plek in Noordwijk. Vandaag maken Peter Rombouts en ik tastbaar wat ons beiden ten diepste drijft: het verbinden van sensitiviteit van mensen aan fundamentele vragen. In de Masterclass Sensitive Power Unlocked. In de rationeel gedreven politieke arena, de bestuurskamers en ons privé domein benutten we nog maar een fractie van wat er nodig is om met de complexe vraagstukken om te gaan. Betekenisgevende interventies komen zelden of nooit louter vanuit het hoofd. Het sensitieve volume mag luider, zo is de uitnodiging voor vandaag.

We starten met de vraag aan de deelnemers om hun eigen, veilige plek te bepalen in deze ruimte en het web van corona maatregelen. In afstemming met de mensen om hen heen. Mooi ontworpen mondkapjes, tape, reinigingsmiddel, alles is aanwezig. Maar de deelnemers bepalen vandaag zelf wat voor hen een veilige balans tussen afstand en nabijheid. Er ontstaat een gesprek. Wat voor de een veilig is, voelt voor de ander onveilig. Men begint met stoelen te schuiven. Binnen enkele minuten heeft iedereen veilig positie ingenomen. Er is geen 1,5 meter meetlat nodig.

 

Suzanne Leclaire‘Slimme sensitiviteit is betekenis geven aan emoties binnen de context waarin je verkeert.’

 

 

Ik neem de groep mee in de bedoeling van The Curiosophy Collective en onze Academy. En licht een van de drie pijlers toe, waarop de academy drijft: slimme sensitiviteit/ smart sensitivity. Ik deel een fragment uit de persoonlijke reis die ik tot nu toe heb afgelegd om te komen tot wat ik inmiddels als zeer zinvolle bagage beschouw: het vermogen betekenis te geven aan emotionaliteit. Binnen de context van mijn gezin, als bestuurder en in de begeleiding van individuen en organisaties. Ik heb de afgelopen jaren aan den lijve ondervonden hoeveel er mogelijk is bij individuen en organisaties als we onze fijnzinnige antennes laten werken voor de uitdagingen waarvoor we staan. Het potentieel dat in ons allemaal schuilt, wordt nog maar zo minimaal aangesproken.

 

Gevoelige waarnemingen hebben een uitnodiging nodig

Hoe vaak bewegen we – bewust of onbewust – in de bestuurskamer niet heen om de roze olifant die in het midden staat? Wanneer beginnen we ons overleg met de vraag ‘Wat leeft er bij jullie?’ om voeling te houden met waar de organisatie staat i.p.v. het afwerken van vorige week opgestelde agenda? Allereerst omdat we vaak in onszelf oordeel hebben over ‘gevoelige benaderingen’ van belangwekkende zaken. De uitspraak dat ‘dat gevoel niet thuis hoort in de bestuurskamer’ is vaak een logisch bedacht excuus voor het onvermogen de juiste toon en woorden te vinden om die rake snaren ter tafel te brengen. Of voor de moed die ontbreekt bij de eigenaar zich uit te spreken. Omdat de collega’s niet gewend zijn elkaar uit te nodigen tot het delen van waarnemingen op een diepere laag.

Deze Masterclass is een gerichte uitnodiging om het slot van dat gevoelige potentieel te halen. En te leren en ervaren welke wijsheid voor de vraagstukken die aandacht nodig hebben, daarin besloten ligt.

 

Luisteren is niet zonder risico

Curiosophy Masterclass

Ik introduceer Peter, die als organisatiedeskundige en professioneel danser op unieke wijze zijn sensitiviteit verbindt aan grote vraagstukken. Met de dans die hij brengt in organisaties zoekt hij op uitzonderlijk eigen wijze naar manieren om te luisteren naar wat er allemaal is in de gelaagdheid van wat we meemaken in onze geleefde praktijk. ‘Dat luisteren is niet zonder risico’, vertelt hij. ‘Je loopt het risico om zoals de heksen vroeger op de spreekwoordelijke brandstapel te belanden. En ook de macht is niet altijd gediend van de onthullende kwaliteit van wat je dan hoort en teruggeeft. Praktisch gezegd, je loopt het risico om uitgesloten te worden. Dan rijst de vraag in jezelf: waarom doe ik dit? Waarom wil ik dit? Mag ik dit doen? Is het het waard? En hier komt het dilemma: als je eenmaal de impact van je sensitieve kracht hebt ervaren, is er geen weg terug meer mogelijk…. Deze kwaliteiten zijn in de mens altijd aanwezig, maar soms is de radioknop op heel zacht of uit komen te staan. We hebben nieuwe manieren nodig om de radioknop weer aan te zetten.’

 

‘De macht is niet altijd gediend van onthullende kwaliteiten’

 

 

Dialoog zonder woorden

We komen in beweging. Een ieder heeft zijn/ haar persoonlijke vraag meegenomen naar deze middag. Zonder deze vraag te benoemen doen we een oefening die gaat over ruimte maken en in interactie stil zijn. In een dialoog zonder woorden bewegen tweetallen om elkaar heen. De een volgt de ander in een beweging. In plaats van zoeken naar een antwoord, stellen we uit en luisteren we ‘diep’ naar de ander. Een oefening in vertrouwen dat het inzicht later komt. Zodra we loslaten. Door schrijven, uitspreken en opnieuw beginnen verzamelen we op het einde de inzichten uit de oefening. En verbinden we deze aan de vraag waarmee ieder binnen kwam. De raakheid van de antwoorden brengt de groep in verwondering.

 

Verwachtingen en oordelen schermen het gevoel af

Sensitive power Unlocked

Hierna gaan we aan het werk met het oefenen van uitstellen van oordeel. In plaats van ‘wat vind ik?’ richten we ons op de vraag: ‘wat zie ik, wat ervaar ik?’ Hiermee komt ruimte vrij voor sensitiviteit. De kunst is het hoofd zo lang mogelijk ‘uit te laten’ om de zintuigen hun werk te laten doen. Peter danst twee keer een vraag uit de groep. Iedereen reflecteert op wat de dans voor hem of haar ‘te zeggen had’ over die ene specifieke vraag. Voor sommige deelnemers schermen de verwachtingen of het oordeel dat ze hadden over de dans (de vorm) het gevoel dat ze erover hebben, af. We gaan erover in gesprek. ‘Waar zit de geraaktheid? Wat gebeurt er al je dat oordeel los laat. Wat hoor je dan?’ De inzichten komen vanzelf. We weten inmiddels dat dit vooral later gebeurt. Op een onverwacht moment. Soms niet eens in woorden uit te drukken.

Dagen en weken erna druppelen de reacties via mail, WA en telefoontjes binnen. ‘Het vertrouwen dat de taal van je hart mooi is en er toe doet heeft mijn innerlijke gevoelswereld in werkcontext verrijkt.’ schrijft een van de deelnemers me. De ander vertelt me na drie jaar voor het eerst weer het bad thuis te hebben laten vollopen, zoveel rust en ontspanning kwam er vrij. Het sensitieve volume van deze mensen staat na vandaag luider.

 

Op 17 februari 2021 geven we Masterclass Sensitive Power Unlocked weer. De inschrijvingen gaan snel, dus mocht je interesse hebben, meld je hier aan. Maatwerk voor vraagstukken van jou persoonlijk of jouw organisatie is ook mogelijk. Laat het ons weten!