Frank Weijers

Frank Weijers

Nieuwsgierig naar:
Hoe vinden we, steeds opnieuw, een goede balans in de polariteit wij – ik, in een samenleving waar veel teveel nadruk is op ik.

De vraag die je raakt:
Hoe vinden we verbinding in al onze verschillen én zetten we dat in actie om, zodat onze kinderen, kleinkinderen en ook hun nageslacht een aantrekkelijk toekomstperspectief hebben.

De zin van je leven:
Ertoe bijdragen dat er voor iedereen een volwaardige plek is (in de wereld, in een organisatie) én we het als een gezamenlijke opdracht zien om ieder die plek voluit in te laten nemen.

Meesterlijk in curiosophy pijlers:
Luisteren – vragen stellen – sensitiviteit voor groepsdynamiek – psychologische veiligheid creëren – liefdevol ontregelen.

Werkwijze:
De rode draad in mijn werk wordt gevormd door de filosofie en daarmee samenhangende aanpakken van process work en Deep Democracy, dat haar oorsprong vindt in het werk van Arnold Mindell. Hoe interacteren mensen in (grote) groepen, zodanig dat alle stemmen gearticuleerd én gehoord kunnen worden? Hoe kunnen we conflicten voluit aangaan in verbinding met elkaar, zodat we onze verschillen optimaal en met plezier benutten? Hoe kunnen we samen écht inclusieve besluiten nemen, waarin niet alleen meerderheidsstemmen maar ook de minderheidswijsheden een plek krijgen?

Ervaring:

Ik ben proceskundige. Ik combineer mijn kennis en ervaring op het terrein van Processwork en Deep Democracy met systemisch werk, TA, denkadviseren en Voice Dialogue. Ik faciliteer complexe processen vanuit diverse vragen en in uiteenlopende omstandigheden. Denk daarbij aan (langdurige) hardnekkige conflicten, cultuurverandering in organisaties, de wens tot democratische vernieuwing, hoe tot betere gezondheidszorg te komen, het omgaan met lerarentekorten, verbinding tot stand brengen tussen staf en werkvloer, vormgeven aan de wens tot meer duurzaamheid, etc.
Waarbij de rode draad steeds weer is: “It’s about the process, not the solution”. Ik werk als zelfstandige vanuit mijn eigen bedrijf Spelen met ruimte en ben als geassocieerd partner verbonden aan Human Dimensions – en verbind me graag aan The Curiosophy Collective.

Meer weten?
LinkedIn Frank

Wil je in contact komen met Frank?
085-620 4700 of mail@thecuriosophycollective.com