Onze principes

 

Vragend vermogen
We denken vaak niet echt, maar herhalen gedachten. Wij stellen de vragen die ertoe doen om de essentie in beeld te krijgen en op fundamenteel niveau te kunnen groeien. Wij nemen je mee in de kunst van vragend vermogen door onze brede kennis en ervaring. We activeren jouw mechanismen van zelfonderzoek, zodat jij in staat bent om in iedere situatie tot heldere inzichten en bezielde besluiten te komen.

Slimme sensitiviteit
Sensitiviteit is betekenis geven aan je zinnen. Dit is essentieel in de zoektocht naar antwoorden op complexe vraagstukken. Te vaak vergeten we onze gevoelsmatige antennes in te zetten als krachtig instrument om richting te vinden. Wij hebben jarenlange ervaring in constructieve sensitiviteit om tot onderling begrip en duurzame keuzes te komen. Werken met de onderstroom en creatieve interventies zijn onderdeel van onze benadering.

Duurzame dialoog
Wij zijn dialogisch van nature. De principes van dialoog zijn diep geworteld in onze manier van leven en werken. We zijn specialisten in het vinden van gezamenlijk nieuw perspectief, dat begint bij het samenbrengen van een grote diversiteit aan zienswijzen. Door ons brede repertoire aan dialogische vaardigheden, kunnen we elk persoonlijk, organisatorisch of maatschappelijke vraagstuk vanuit dialoog begeleiden.

“Een prachtige uitwisseling van ervaringen om te komen tot unieke inzichten over een fundamentele leiderschapsvraag. Een aanrader voor complexe, strategische vraagstukken.”

Petri Hofsté, commissaris Rabobank, Achmea, KAS BANK, Fugro, PON, voorzitter Stichting Nyenrode