Monique Maks

#3 Monique Maks – ‘Wat is de definitie van armoede in deze tijd in Nederland?’

‘Door Corona zijn we allemaal maar ‘one handshake away’ van gezinnen die in armoede verkeren’, stelt Monique Maks, directeur-bestuurder van het landelijke Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zij zijn hard aan het werk om eruit te komen. Hierin wordt deelname van de kinderen aan sport en cultuur als eerste van het lijstje geschrapt. Met de belofte dat ‘als wij er weer bovenop zijn over 1 of 2 jaar, jullie weer naar je club kunnen.’ Zo worden kinderen in een hele cruciale fase in hun ontwikkeling uit hun sociale contexten en passie gehaald.’

Luister naar het niets verhullende, maar hartverwarmende onderzoek van Monique Maks, die de waarde van ‘het stellen van een vraag’ in een nieuw daglicht stelt.

Luister hier naar Monique Maks in jouw favoriete podcast app:

Gerelateerde podcasts

Geef de vraag van Ask it Forward door: