‘Alle leven is ontmoeting’

Hoe wij elkaar ontmoeten is de sleutel in alles dat we doen. Dat ontmoeten doen we ‘onderzoekend’. Of het nu gaat om een eenmalige ontmoeting of om langdurige transities. We bewegen van ontmoeting naar ontmoeting. Vorm je eigen beeld van hoe we dat doen via deze impressie.

‘Wat is de waarde van leiderschap nu en in de toekomst?’

‘Ik ben nog onder de indruk van wat er die avond gebeurd is. Alle gesprekken. De voelbare verbinding. Echt, wat was het gaaf!’

Monique Kuik, toezichthouder Movare

‘Wat is er nodig om onze transitie naar duurzaam Unilever maximaal te versnellen?’

‘Dit impactvolle onderzoek leerde ons dat ‘maximaal versnellen’ ons patroon is. En dat vertragen op het juiste moment rondom de juiste vraag nodig is om te kunnen versnellen.’

Joost Houben, Vice-President Customer Development Unilever

‘Wat is het belang van maak plekken voor afnemend mentaal welzijn onder jongeren?’

‘Het was een geweldige ervaring en ik heb heel veel bewondering voor hoe jullie dit aanpakken. De ontmoeting leidde tot vele nieuwe inzichten.’

Paul Moerel, directeur Pop in Limburg

‘Welke principes worden leidend in ons gemeentelijke beleid de komende jaren?’

‘Het is alsof we op een ontdekkingsreis zijn geweest. En samen nieuwe inzichten hebben gevonden via het delen van ervaringen.’

Ab Warffemius, bestuurslid KNGU

‘Menselijkheid in het systeem, wat vraagt dat van ons?’

‘Deze middag heeft een diepgaande beweging op gang gebracht bij de ambtenaren van onze gemeente. Ons beleid dat vooral op papier staat, kwam die middag tot leven. Voor mij was het een moment van bevrijding. Als mens binnen het systeem waarin ik werk.’

Hans Blok, strategisch adviseur gemeente Haarlemmermeer

‘What can we actively do to maintain freedom?’

‘Ik was zeer onder de indruk van de wijsheid van de leerlingen van United World College, onze toekomstige wereldleiders. In de dialoog en artistieke expressie over deze lastige vraag.’

Noortje Krakers, productowner Merk & Missie ASN Bank

‘Hoe blijven wij elkaar consequent als mens zien in een gepolariseerde context?’

‘Wat een magische avond! Het was zo bijzonder te ervaren hoe verbonden we raakten met mensen die elkaar daarvoor niet kenden. Mijn begrip voor de ander verruimde per minuut’.

Elenita Em-Schotborg, senior juridisch adviseur gemeente Rotterdam

‘Wat kunnen we doen als er niets meer te zeggen valt?’

‘Checken of alles gehoord is…’

Charlotte Grezel, programma-directeur Ministerie van VWS

‘Wat te doen met alle onbeantwoorde vragen van 2021?’

‘Even uit alle hectiek. Een ontmoeting met een fabel uit het jaar 1200, die je nu in verwondering brengt. Zo oud, maar nog zo actueel. Een prachtig kompas.’

Alexander van der Pijl, DGA Dunweg

‘Wat is onze plek van betekenis?’

‘In het menselijk leven heb je verschillende dimensies waarop je kunt inpluggen. Maar deze ontmoeting had als het ware een hogere frequentie.

Wytze de Vries, directeur-bestuurder Cultuurzaam

‘Hoe geven wij onze aarde door?’

‘Wat een inspirerend onderzoek! Ik ga vol goede moed naar huis.’

Donald Pols, directeur Milieudefensie

‘Wat maakt de leider?’

‘De prachtige operazang maakte ons open voor de dialoog. De vragen die de deelnemers stelden daarna, waren hele andere dan in elk ander gesprek, webinar of interview.’

Petri Hofsté, commissaris Rabobank, Achmea, Kasbank, Stg. Nyenrode

‘How do we pass polarization?’

‘Thanks for creating such a safe environment and good rythm for dialogue, one of the most moving events I ever attended.’

Reinhart Lanner, Chief Digital Officert Austrian National Tourist Office

‘Wat vraagt onze aandacht?’

‘Ik realiseerde mij voor het eerst dat het voeren van een waarachtig gesprek met mensen uit heel verschillende achtergronden echt vakmanschap is’

Ad Wijnhout, DGA AW Group

‘Wat is ons uitzicht?’

‘Door de gesprekstechnieken lukte het ons samen te komen tot nieuwe inzichten.’

Joost Kok, adjunct directeur Stadsschouwburg Utrecht

‘Wat is er nodig om onze veiligheid te borgen?’

‘Suzanne orkestreert magie met mensen door betekenisvolle dialoog’

Merlijn Twaalfhoven, componist en oprichter Turn Club

‘Wat is ons verhaal?’

‘Het was een originele en effectieve wijze om te komen tot een gedragen visie in het complexe transitieproces van de Kamer van Koophandel en 20 partnerorganisaties’

Peter Koudstaal, programmamanager innovatie, Kamer van Koophandel

‘Wat dragen wij bij aan nieuwe antwoorden op universeel geaccepteerde problemen in de gezondheidszorg?’

‘Ik ben sprakeloos, de atmosfeer, de compassie voor elkaar. Het is grandioos, dit levend onderzoek.’

Renata Fideli, directeur Meerwaarde

‘Hoe werkt samen van nature?’

‘Het Kabinet voor Levend Onderzoek heeft me laten zien dat leiderschap niet gaat over voor de troepen uitlopen, maar voorwaarts bewegen temidden van de kudde.’

Marieke Vegt, directeur Kunst en Cultuur Drenthe

‘Hoe leiden wij onze organisatie door een veranderende markt?’

‘Het is een gave. Deze combinatie van vorm en inhoud brengt topmanagers in aanraking met spiritualiteit zonder dat ze gaan zweven.’

Mart Pfeiffer, bestuursvoorzitter Rabobank Regio Schiphol

‘Hoe blijven wij onbevangen in een wereld die vraagt om zekerheid?’

‘In een context van verrassing, verwondering en bevreemding, dwong de boeiende opzet en de dialoog me tot nadenken, lang en diep nadenken…’

Cor Vrieswijk – executive consultant luchtvaart industrie

Wil je een onderzoekende ontmoeting voor een vraag van jouw organisatie?