Elke onderzoekende ontmoeting biedt een kans de wereld te creëren waarin je wilt leven.

Wij willen leven in een wereld met perspectief. Daarom werken wij op eigen wijze aan nieuw perspectief op fundamentele vragen. Vragen die breed leven. In de boven- of onderstroom. Vragen die ons in het dagelijkse raken. Vroeg of laat. Hoe wij elkaar ontmoeten is de sleutel in dit streven. De manier waarop wij dat doen, is wat ons onderscheidt van elk ander platform, club of netwerk. Kijk hier voor een indruk.

‘Wat nu?’

‘Even uit alle hectiek. Een ontmoeting met een fabel uit het jaar 1200, die je nu in verwondering brengt. Zo oud, maar nog zo actueel. Een prachtig kompas.’

Alexander van der Pijl, DGA Dunweg Groep, Aalsmeerderbrug 2021

‘Wat is onze plek van betekenis?’

‘In het menselijk leven heb je verschillende dimensies waarop je kunt inpluggen. Maar deze avond had als het ware een hogere frequentie.

Wytze de Vries, directeur-bestuurder ICO, Abcoude 2021

‘Hoe geven wij onze aarde door?’

‘Wat een inspirerend onderzoek! Ik ga vol goede moed naar huis.’

Donald Pols, directeur Milieudefensie, online 2021

‘Wat maakt de leider?’

‘De prachtige operazang maakte ons open voor de dialoog. De vragen die de deelnemers stelden daarna, waren hele andere dan in elk ander gesprek, webinar of interview.’

Petri Hofsté, commissaris Rabobank, Achmea, Kasbank, Stg. Nyenrode, online 2020

‘How do we pass polarization?’

‘Thanks for creating such a safe environment and good rythm for dialogue, one of the most moving events I ever attended.’

Reinhart Lanner, CCO, München 2020

‘Wat vraagt onze aandacht?’

‘Ik realiseerde mij voor het eerst dat het voeren van een waarachtig gesprek met mensen uit heel verschillende achtergronden echt vakmanschap is’

Ad Wijnhout, DGA AW Group, Haarlemmermeer 2020

‘Wat is ons uitzicht?’

‘Door de gesprekstechnieken lukte het ons samen te komen tot nieuwe inzichten.’

Joost Kok, adjunct directeur Stadsschouwburg Utrecht, Utrecht 2019

‘Wat is er nodig om onze veiligheid te borgen?’

‘Suzanne orkestreert magie met mensen door betekenisvolle dialoog’

Merlijn Twaalfhoven, Amsterdam 2018

‘Wat is ons verhaal?’

‘Het was een originele en effectieve wijze om te komen tot een gedragen visie in het complexe transitieproces van de Kamer van Koophandel en 20 partnerorganisaties’

Peter Koudstaal, programmamanager innovatie, Kamer van Koophandel, Rotterdam 2016

‘Wat dragen wij bij aan nieuwe antwoorden op universeel geaccepteerde problemen in de gezondheidszorg?’

‘Ik ben sprakeloos. de atmosfeer, de compassie voor elkaar. Het is grandioos, dit levend onderzoek.’

Renata Fideli, directeur Meerwaarde, Abcoude 2015

‘Hoe werkt samen van nature?’

‘Het Kabinet voor Levend Onderzoek heeft me laten zien dat leiderschap niet gaat over voor de troepen uitlopen, maar voorwaarts bewegen temidden van de kudde.’

Marieke Vegt, directeur Kunst en Cultuur Drenthe, Aalsmeerderbrug 2015

‘Hoe leiden wij onze organisatie door een veranderende markt?’

‘Het is een gave. Deze combinatie van vorm en inhoud brengt topmanagers in aanraking met spiritualiteit zonder dat ze gaan zweven.’

Mart Pfeiffer, bestuursvoorzitter Rabobank Regio Schiphol, Kaag 2014

‘Hoe blijven wij onbevangen in een wereld die vraagt om zekerheid?’

‘In een context van verrassing, verwondering en bevreemding, dwong de boeiende opzet en de dialoog me tot nadenken, lang en diep nadenken…’

Cor Vrieswijk – executive | consultant luchtvaart industrie, Amsterdam 2013

Wil jij dit ook meemaken?

Of schrijf je hier in voor onze (gratis) nieuwsbrief: