PRIVACYVERKLARING THE CURIOSOPHY COLLECTIVE

The Curiosophy Collective gevestigd aan De Hoef Westzijde 46, de Hoef is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.thecuriosophycollective.com
adres: De Hoef Westzijde 46, De Hoef
mail@thecuriosophycollective.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Curiosophy Collective verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@thecuriosophycollective.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
The Curiosophy Collective verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Administratieve doeleinden
• Communicatie over de opdracht en/ of uitnodigingen
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
• Verzenden van onze nieuwsbrief.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
The Curiosophy Collective neemt wel (sporadisch) op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Curiosophy Collective) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Curiosophy Collective bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Websitedata zijn 26 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat de data geanonimiseerd worden.
The Curiosophy Collective bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst).
Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 3 maanden in het e-mailprogramma staan.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Curiosophy Collective verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Curiosophy Collective blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies en profilering
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Curiosophy Collective gebruikt functionele, analytische en marketing cookies.
Door jouw gegevens – handmatig of met behulp van cookies – te combineren, kan The Curiosophy Collective jou gerichtere content sturen en bijvoorbeeld beter aansluiten bij jouw interesses, voorkennis en producten die je al hebt gekocht.
Bij jouw eerste bezoek aan thecuriosophycollective.com ben je geïnformeerd over de cookies die The Curiosophy Collective gebruikt en heb je wel/niet toestemming gegeven voor het plaatsen van marketing cookies. Die toestemming is met een toestemmingscookie opgeslagen, zodat je niet bij elk bezoek een cookiemelding krijgt.

Functionele of technische cookies
Functionele (technische) cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt op alle apparaten en in alle browsers. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ook de cookie die jouw cookie-toestemming opslaat, valt in deze categorie.

Analytische cookies
Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Zo ziet The Curiosophy Collective hoe bezoekers de website gebruiken, wat populaire pagina’s zijn, en langs welk kanaal mensen op de website terechtkomen.
Google Analytics gebruikt voor de statistieken de IP-adressen van websitebezoekers. Theoretisch is het mogelijk om op basis van een volledig IP-adres meer informatie over een bezoeker te achterhalen, ook al is dat niet toegestaan.
Toch maakt The Curiosophy Collective voor de zekerheid gebruik van IP-masking. Google Analytics verwijdert de laatste cijfers van IP-adressen voordat deze worden gebruikt en opgeslagen. De gegevens komen dus niet terecht bij Google.

Marketing of tracking cookies
Marketing cookies, ook wel tracking cookies genoemd, houden jouw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Mailchimp
The Curiosophy Collective gebruikt Mailchimp voor het versturen van e-mails. Als je bijv. een e-book of informatie aanvraagt, komen je gegevens terecht bij Mailchimp.
Mailchimp houdt bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Zo weet The Curiosophy Collective bijv. of een e-mailcampagne succesvol is. Ook is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

Social media
De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers thecuriosophycollective.com bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht.
Je kan heel gemakkelijk berichten van deze website delen. Voor de social share buttons gebruikt The Curiosophy Collective cookies. The Curiosophy Collective heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy statements.
Bekijk de privacy policy van Facebook | Twitter | LinkedIn | Google+ | Instagram | Pinterest

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door thecuriosophycollective.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@thecuriosophycollective.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek .
The Curiosophy Collective wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Curiosophy Collective neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@thecuriosophycollective.com