Onderzoekende ontmoeting – een impressie

Door: Bianca van Overmeeren | Fotografie: Justa van Bergen

 

Bij aankomst jaagt de wind door de bladeren van de bomen. Het is duidelijk herfst geworden. Met de wind waaien niet alleen de bladeren, maar ook mijn gedachten en gevoelens mee.

Ik neem plaats buiten op een bankje. Ik voel me onrustig als ik denk aan de grote maatschappelijke veranderingen waar we middenin zitten en de nog grotere veranderingen die op komst zijn. De klimaatcrisis bijvoorbeeld, een vraagstuk dat mij persoonlijk erg raakt en mij soms verlamt (want ja, waar begin je?). Ineens moet ik denken aan een serie die ik als kind keek en waar mijn kinderen nu ook naar kijken.

Barbapapa. In de jaren 70 maakten de Barbapapa’s zich al zorgen over de aarde. Helaas is er geen barbatruc die dit complexe vraagstuk gaat oplossen.

“Er zijn geen quick fixes voor dit soort vraagstukken. Vragen van deze aard vragen om iets anders.”

The Curiosophy Collective heeft een raamwerk met vaardigheden en vormen ontwikkeld om samen beweging te maken in complexiteit. Hierin staan een aantal principes centraal. Principes, die vanavond omgezet gaan worden in een ervaring.

‘’Wat is onze plek van betekenis?’’ is de vraag die wij – negentig onderzoekende bestuurders, ondernemers, kunstenaars, toezichthouders, filosofen, investeerders, wetenschappers en andere nieuwsgierige geesten – gaan onderzoeken.

Terwijl mijn hoofd een logisch antwoord op deze vraag probeert te vinden, wordt het hoofd meteen een halt toe geroepen. We worden eerst meegenomen in een andere wereld. Een wereld waarin onze zintuigen, ons hart en de wijsheid die diep van binnen verstopt zit, worden aangesproken.

In de dialoog oogsten we wat eerder op de avond door de sensitieve interventies in ons werd aangeraakt. Er wordt gestameld. Gezocht naar de juiste woorden om dat stille weten recht te doen. Er worden zinnen uitgesproken die onaf zijn. Soms zijn we samen stil.

 

Soms geëmotioneerd, maar zonder het gevoel bij de vraag te verliezen. Mijn denkkracht wordt aangesproken. Onze denk- en voelkracht. Inzichten ontwikkelen zich gaandeweg het gesprek. Iemand zegt:

‘’Ik ben het niet meer eens met wat ik daarnet zei, ik vind nu wat anders’’.

Een zin die ik niet vaak hoor en van zoveel luisterkracht en reflectie getuigt. Gaandeweg ontwikkelen we als gehele groep een ongekende wijsheid, er ontstaat gevoel van richting.

De belofte van The Curiosophy Collective bij langere trajecten is dat ze nieuwe perspectieven biedt op collectieve vraagstukken. Als ik aan het einde van de avond terugloop naar mijn auto, is de wind nog harder gaan waaien. Toch heb ik mijn stabiliteit hervonden en ben ik vol vertrouwen. De verbinding en kracht die in zo’n korte tijd vanuit de groep is ontstaan, gaat hoe dan ook dingen in beweging zetten.

Mijn wens voor leiders in organisaties die voor grote opgaven staan, is dat zij zichzelf het niet-weten toestaan en vertrouwen hebben in processen als deze, bestaande uit andere vormen en manieren van werken, dan de plannen, overleggen en regels waar we doorgaans ‘de oplossingen’ zoeken.

Want ‘gewone problemen los je op en compleciteit ga je aan’.

 

Sta jij als mens in jouw netwerk of organisatie(s) voor een complexe vraag? Neem contact op met The Curiosophy Collective voor een onderzoekende ontmoeting op maat.

 

De Curiosophy professionals, die aan deze ontmoeting bijdroegen zijn: